Leikin hetken aloittelevaa toimitusjohtajaa ja googlasin sanayhdistelmän toimitusjohtajan tärkein tehtävä. Ensimmäinen osuma johti Asianajotoimisto Legistum Oy:n sivuille, joilta löytyi seuraava: Toimitusjohtaja on yrityksen operatiivinen johtaja, joka johtaa yrityksen liiketoimintaa hallituksen valvonnan alaisuudessa. Lyhyesti sanottuna toimitusjohtajan tehtävä on säilyttää yrityksen kilpailukyky muuttuvissa olosuhteissa. Mielestäni muotoilussa kiteytyy hyvin sekä tehtävän juridinen että toiminnallinen funktio.

Muutin hakua sen verran, että laitoin sanat lainaismerkkeihin ”toimitusjohtajan tärkein tehtävä”. Yllätyksekseni ensimmäinen osuma koneeltani antoi oman 17.11.2017 päivätyn blogikirjoitukseni (https://ajantieto.fi/toimitusjohtajan-tarkein-tehtava/ ), jonka otsikko väittää: Toimitusjohtajan tärkein tehtävä on oppimisen johtaminen. Palaan tähän myöhemmin.

Jatkoin kuitenkin googlaamista muutaman sivun verran, mikä antoi muun muassa seuraavia kiteytyksiä, jotka kaikki siis alkavat ”toimitusjohtajan tärkein tehtävä on” innostaa ihmisiä, ylläpitää henkilökunnan uskoa tekemiseen, kääntää tuloskunto nousuun, katsoa tulevaisuuteen, coachata omaa organisaatiota yhä parempaan suoritukseen, hoitaa kasvu, varmistaa yrityksen kilpailukyky tänään ja huomenna, varmistaa yhtiön strategian toteutuminen ja laadukkaiden palveluiden tuottaminen, saada yritys kansainvälistymään ja kasvamaan, näyttää suunta – ja tehdä tulosta, suunnitella osakeyhtiön liiketoiminta hyvin, pääomien allokointi, varmistaa, että koko tiimillä on kaikki hyvin, ymmärtää yrityksen sielu, kannattavuuden palauttaminen ja panostaa yrityksen luotettavuuteen.

Onneksi en ole alkava toimitusjohtaja, koska päätä rupesi jo kivistämään. Osa muotoiluista liittyy selvästi johonkin tilanteeseen kuten kasvu ja kansainvälistyminen. Osassa viitataan henkilöstöön. Esimerkkeinä innostaminen, valmentaminen ja se, että tiimillä on kaikki hyvin. Liiketoiminnalliset tavoitteet ilmenevät useissa vastauksissa tyyliin tuloskunto, suoritus, laatu ja kannattavuus. Tulevaisuuteen katsominen ja sielun ymmärrys tuottavat ainakin omassa mielessäni varsin värikkäitä mielikuvia. Vastauksista saa halutessaan rakennettua mainion nelikentänkin, jonka yhtenä akselina on tilannesidonnaisuus – pysyvästi relevantti ja toisena akselina osa-aluefokus – kokonaisvaltaisuus.

Selkeästi yksin olen kuitenkin oppimisen johtamisen kanssa. Viidessä vuodessa on tapahtunut paljon, ja oppimisen johtaminenkin rupeaa käsitteenä nousemaan yhä enemmän, mutta ei vielä suinkaan toimitusjohtajan tärkeimpänä tehtävänä. Toimitusjohtajat asustavat edelleen omalla planeetallaan, jonka nimi on Strategia. Oppiminen asustaa toisella itsensä nimisellä planeetalla. Ongelma on se, että planeettojen asukkaat eivät ymmärrä toisiaan – yhteinen kieli puuttuu.

Oma ajatteluni on kehittynyt viidessä vuodessa muun muassa viisi aihealueen kirjaa kirjoittamalla. Niinpä on aika päivittää väittämäni, jolla tavoittelen pysyvästi relevanttia ja kokonaisvaltaista muotoilua.

Toimitusjohtajan tärkein tehtävä on luoda kestävää kilpailuetua strategisen oppimisen avulla

Kaksiosaisen muotoilun ensimmäisessä kohdassa paino on sanalla kestävä. Käsitteenä strateginen oppiminen sisältää myös jo mainitun oppimisen johtamisen.

Yksin tehtävä ei kuitenkaan onnistu. Toimitusjohtaja tarvitsee koko työyhteisönsä, asiakkaidensa ja verkostojensa yhteistä strategista oppimista sekä strategioiden luomiseen että käytännön toteutukseen. Näin syntyy alati kehittyvä, inhimillistä pääomaa vahvistava ja kilpailukykyä edistävä kehä.

Juha Koskinen