Strategisen oppimisen palvelut

Strategisen oppimisen palvelut ovat joustavia ja skaalautuvat yksittäisestä työntekijästä suureen organisaatioon. Ne rakentavat vaihe vaiheelta oppimisen johtamisen ja strategisen oppimisen käytäntöjä. Niiden avulla varmistat järkevät ja tuottavat oppimisinvestoinnit. Aikaa ja rahaa säästyy, kun oppimisen fokus on selkeä. Aikaansaavuus, ihmisten motivaatio ja työhyvinvointi paranevat.

Strategisen oppimisen palvelut muodostavat polkuja, joilla voi edetä omaan tahtiin, pienin tai suurin askelin. Koska polut ovat yksilöllisiä, ei ohikulkijoita liiemmälti ole ja jo kulkeminen itsessään palkitsee. Samalla päämäärä kannattaa pitää kirkkaana mielessä. Kilpailuetu oppimisesta tulee ainoastaan määrätietoisen työn tuloksena. 

Valitse näistä

Kirjat

Käytännönläheiset kirjat tarjoavat oivalluksia ja runsaasti työkaluja strategisen oppimisen ensiaskelista toteutukseen. Kirjat soveltuvat sekä henkilökohtaiseen että työyhteisöjen ja verkostojen käyttöön.

Luennot

Inspiroivia ja herätteleviä ajatuksia oppimisen ratkaisevasta merkityksestä kaiken muutoksen moottorina. Strategia ja oppiminen ovat perinteisesti viihtyneet omissa maailmoissaan, jotka strateginen oppiminen yhdistää. Miten päästä alkuun?

Koulutukset

Energisoivia valmennuksia strategisen oppimisen keskeisistä teemoista: kokonaisvaltainen oppimiskäsitys ja kasvun asenne, oppimiskulttuuri, oppimisen johtaja ja johtaminen, systeeminen osaaminen, itsensä ja muiden johtaminen, liiketoiminta ja kehittämisosaaminen, strategia oppimisprosessina, käytännön toteutus ja työkalut.

Oppimisen johtaja (CLO) -koulutusohjelma

Yhteisistä vuorovaikutteisista koulutuksista sekä henkilökohtaisesta osuudesta koostuva ohjelma, joka antaa monipuoliset käytännön valmiudet ja työkalut strategisen oppimisen johtamiseen ja kehittämiseen.

Henkilökohtainen kehittämistuki ja sparraus

Avoimeen dialogiin perustuvat luottamukselliset keskustelut kokeneen sparraajaan kanssa tavoitteena henkilökohtainen kasvu ja oman työyhteisön kukoistus.

Strategisen oppimisen projektit

Rakennetaan yhdessä strategisen oppimisen toimintamalli koko työyhteisöön. Prosessi itsessään on voimaannuttava ja motivoiva.

Räätälöidyt koulutukset ja ohjelmat sekä työpajat

Työyhteisön omaan tilanteeseen sovitetut, osallistavat ja aktivoivat tapahtumat ja kokonaisuudet. Työpajoissa haetaan ratkaisuja oman työyhteisön johonkin strategisen oppimisen osa-alueeseen.

Oppimisvalmentajamme kertovat mielellään lisää. Ota yhteyttä!