Strategisen oppimisen kirjat

Strategisen oppimisen kirjoja on nyt kolme eli Relewant – Onnistutaan oppimalla, Oppimisen johtaja (CLO) sekä Strateginen oppiminen. Trilogiaa täydentää toukokuussa ilmestynyt Työkirja.

Strategisen oppimisen toimintamallit ja käytänteet on kuvattu Juha Koskisen kirjatrilogiassa, ja lisäksi toukokuussa ilmestynyt Työkirja tarjoaa jokaiselle meistä mahdollisuuden soveltaa niitä omassa elämässään ja ammatillisessa kehittymisessään. Kaikki kirjat ovat kompakteja, käytännönläheisiä ja helppolukuisia.

Uutta tulossa!

Tilanneäly – Työelämätaitojen perusta

Ilmestyy 12.9.2022 

(Hinta 59 €, sis. alv 10%, 5,36 €)

Samalla kun koemme työelämän vaatimusten kasvaneen, on toimintakykymme aiemmasta heikentynyt. Mikä siis avuksi? Molempiin voi vaikuttaa muuttamalla työelämää tilanneälykkääksi eli entistä inhimillisemmäksi ja mielekkäämmäksi.

Tilanneäly on tilanteeseen sopivaa tietoista toimintaa. Se on työelämätaitojen peruspilari, jonka tuella emme sorru tilanneälyttömyyteen eli turvaudu ikiaikaisen taistele-pakene-vaistomme ylivaltaan.

Hinta 59 €, sis alv 10%

Tilanneälyn avulla vältämme turhaa hutilointia, stressiä ja uupumusta. Se auttaa meitä toimimaan järkevästi – emme jähmety emmekä ylireagoi. Näin parannamme aikaansaavuuttamme, ihmissuhteitamme sekä hyvinvointiamme. Olemme entistä kiireettömämpiä.
Tilanneäly on monikäyttöinen ohjaava periaate tämän päivän levottomuuden sijaan. Kirja antaa monipuolisen ymmärryksen ja käytännön työkaluja itsensä ja työyhteisönsä kehittämiseen.
Kirja vastaa kysymyksiin: 

 • Mitä on tilanneäly ja miten sitä voi soveltaa?
 • Miten se ilmenee työelämässä?
 • Mikä estää sen käytön?
 • Miten teemme työyhteisöistämme entistä tilanneälykkäämpiä?

Työkirja - Strateginen oppiminen

Työkirja – Strateginen oppiminen, 152 sivua. Hinta 30 € (sis. alv 10%, 2,73 €)

Työkirja täydentää Strategisen oppimisen kirjatrilogiaa. Se on matkaopas oman kasvun ja kehittymisen tiellä. Työkirjan ensimmäisessä osassa pääset pohtimaan omaa elämääsi, vahvistamaan itsetuntemustasi ja miettimään suuntaa elämällesi.

Toisessa osassa määrittelet oppimistavoitteistasi ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä ja laadit itsellesi strategisen oppimisen suunnitelman.

Hinta 30 €, sis. alv 10%

Strateginen oppiminen

Strateginen oppiminen, 234 sivua. Hinta 59 € (sis. alv 10%, 5,36 €)

Strategien oppiminen on menestymisen kannalta relevanttia oppimista, omintakeisen ja kestävän kilpailuedun rakentamista. Se on uuden ajan strategista johtamista. Maailman muuttuessa ja inhimillisen pääoman tullessa tärkeimmäksi pääoman lajiksi on koko työyhteisön jatkuva kyky oppia sen paras tulevaisuuden turva.

Hinta 59 €, sis. alv 10%
Strateginen oppiminen on sekä henkilökohtaista että koko työyhteisöä koskevaa, se on henkilöstöä laadukkaan vuorovaikutuksen avulla osallistavaa, se hyödyntää laaja-alaista ja monipuolista oppimista työarjessa, se synnyttää vahvaa ja positiivista oppimiskulttuuria, joka auttaa koko työyhteisöä selviytymään ja kukoistamaan alati muuttuvassa maailmassa. Strateginen oppiminen on kolmas Juha Koskisen aihepiiriin kuuluva teos Relewant – Onnistutaan oppimalla ja Oppimisen johtaja (CLO) – kirjojen ohella. Kirja syventää strategisen oppimisen käsitettä ja perustelee sen, miksi se korvaa perinteisen strategisen johtamisen ja muutosjohtamisen. Kirja antaa lukijalle hyödyllisiä työkaluja ja kuvaa etenemispolkuja kokonaisvaltaiseen strategisen oppimisen toimintamalliin.

Oppimisen johtaja (CLO)

Oppimisen johtaja (CLO), 204 sivua. Hinta 45 € (sis. alv 10%, 4,09 €)

CLO = Chief Learning Officer

”Kirja imaisi minut mukaansa, kokeile miten sinun käy. Suosittelen kaikille jatkuvasta oppimisesta ja johtajuudesta kiinnostuneille.” Anne Korhonen, Tampere University, Head of Working Life Relations and Continuous Learning.

”Tarjolla uusi rooli johtoryhmään. Selkeä teos. Korostaa systeemien hallintaa ja jatkuvaa oppimista. Suosittelen.” Pihla Allos, Senior Advisor at Yle.

Hinta 45 €, sis alv 10%

Ratkaiseva osa oppimisesta tapahtuu työuramme aikana. Työyhteisöjen oppimiskyky jakaa ne lopulta selviytyjiin ja häviäjiin. Niinpä oppiminen ansaitsee paikan johtamisen ja koko työyhteisön toiminnan ytimessä. Itsestään tämä ei tapahdu, ja tarvitaan laadukasta oppimisen johtamista.

Oppimisen johtajan perustehtävä on rakentaa oppimisesta organisaatiolleen kestävä erottautumis- ja vahvuustekijä. Hän on toimitusjohtajan lähimpiä luottohenkilöitä ja ymmärtää organisaation toimintaa laajasti.

Oppimisen johtajan tehtävä on useimmissa organisaatioissa ajatuksenakin uusi. Oppimisen johtaja (CLO) on ensimmäinen aihetta käsittelevä kirja. Sen teemoja ovat oppimisen johtajan tarpeellisuus, tehtävä, työn organisoituminen, urapolut ja tarpeelliset osaamisalueet.

Oppimisen johtajien lisäksi kirja on hyödyllinen kaikille johtamisen uudistamisesta ja työelämän strategisesta oppimisesta kiinnostuneille.

Kirja vastaa kysymyksiin

 • Kuka ja mikä on oppimisen johtaja?
 • Miksi hän on tärkeä?
 • Mitä hän tekee?
 • Mitä hänen kannattaa osata?

Kirjan avainkäsitteitä:

 • Oppimisen johtaja (Chief Learning Officer, CLO)
 • Strateginen oppimisen johtaminen
 • Kilpailuetu
 • Oppimiskulttuuri
 • Systeeminen osaaminen

Relewant - Onnistutaan oppimalla

Relewant – Onnistutaan oppimalla, 104 sivua. Hinta 30 € (sis. alv 10%, 2,73 €)

Alkuvuodesta 2020 ilmestynyt kirja vastaa kysymyksiin:

 • Miten yrityksen menestystä rakennetaan 2020-luvulla
 • Miksi oppiminen on tulevaisuuden tärkein menestystekijä
 • Miten oppiminen uudistaa muutosjohtamisen paradigman?
 • Mitä on työelämän jatkuva ja monipuolinen oppiminen?
Relewant - Onnistutaan oppimalla
Hinta 30 €, sis alv 10%
Kirja perehdyttää lukijan oppimisen merkitykseen työelämässä, kokonaisvaltaiseen oppimiskäsitykseen ja Relewant-toteutuksen ydinkohtiin. Se antaa valmiudet toimia oman organisaation Relewant-tiimin jäsenenä sekä perusteita oppimisvalmentajana sekä Oppimisen johtajana (CLO) toimimiseen.