UUTUUS!

Strateginen oppiminen
Johtajuuden uudistaja

Julkistustilaisuus live-striimi  – tallenne 17.5.2024

Strategisen oppimisen kirjat

Strategisen oppimisen kirjat käsittelevät työelämän strategista oppimista laaja-alaisesti ja käytännönläheisesti. Kirjoissa on runsaasti helposti sovellettavia työkaluja henkilökohtaisista ensiaskelista koko työyhteisön strategisen oppimisen toimintamallin eli systeemin rakentamiseen.

Kirjat tukevat strategisen oppimisen suurta missiota eli entistä inhimillisemmän ja aikaansaavamman työelämän yhteistä rakentamista. Ne toimivat myös perustana Juha Koskisen strategisen oppimisen koulutuksille, sekä koulutus- ja kehittämisohjelmille.

Kirjat ovat kompakteja kokonaisuuksia, käytännönläheisiä ja helppolukuisia. Niistä voi poimia juuri itselleen sopivimmat oivallukset ja työkalut olitpa johtaja,
työyhteisön kehittäjä tai oppimisvalmentajana. Kirjat ovat antavat perusteet oppimisen johtajan (CLO – Chief Learning Officer) työhön. Ne sopivat myös kaikille itsensä
kehittämisestä kiinnostuneille.

Uusin kirja Strateginen oppiminen – Johtajuuden uudistaja avaa näkökulmia vaikuttavaan ja kestävään johtajuuteen ja esittelee lukuisia käytännöllisiä työkaluja.
Tilanneäly – Työelämätaitojen perusta esittelee älykkään ja yleiskäyttöisen ohjaavan periaatteen, ja sen lukuisia käytännön sovelluksia. Relewant – Onnistutaan oppimalla,
Oppimisen johtaja (CLO) sekä Strateginen oppiminen muodostavat strategisen oppimisen tietopohjaisen trilogian. Työkirja – Strateginen oppiminen kokoaa yhteen
keskeiset työkalut itsetuntemuksesta oppimissuunnitelmiin ja oppimispäiväkirjaan.

Juha Koskisen kirjoittamat työelämän strategisen oppimisen kirjat ovat Suomen ensimmäisiä aiheeseen pureutuvat teoksia.

Juha Koskinen on strategisen oppimisen tienraivaaja ja tietokirjailija. Hän on toiminut johtajana, strategina, yrittäjänä, työelämätaitojen kouluttajana ja konsulttina kansainvälisistä korporaatioista start up -yrityksiin, julkisen sektorin toimijoista taideorganisaatioihin. Juha on nykyajan metsästäjä-keräilijä, monien liemien kokki ja Ajantiedon toinen yrittäjä, DI ja VTM.

”On mahtavaa, että kaltaisesi ihmiset kirjoittavat teoksia, joista on meille kaikille hyötyä.”
Marjut Sadeharju, Chief Learning Officer and Partner at Splended

Strateginen oppiminen – Johtajuuden uudistaja

Strateginen oppiminen – Johtajuuden uudistaja, 256 sivua.

ISBN 978-952-69695-4-1

Hinta 59 €, (sis. alv 10%, 5,36 €)

Huonon johtajuuden inhimillinen ja yhteiskunnallinen hinta on suuri, suorastaan kestämätön.
Se on yksi suurimpia irtisanoutumisten syitä. Sen vaikutuksia työyhteisöjen toimintakyvylle,
saati menestykselle voi vain arvailla.

Hinta 59 €, sis. alv 10%

Johtajuuden uudistumistarve on siis ilmeinen, jopa polttava. Samalla kyse on suuresta mahdollisuudesta.
Kirja auttaa oivaltamaan, että johtajuus tuottaa hyvää ainoastaan yhteisen oppimisen kautta.
Johtajuus on oppimista.

Saat monipuolisia työkaluja johtajuutesi pohdintaan, itsetuntemuksen kehittämiseen,
työyhteisön kokonaisvaltaiseen oppimiseen ja strategiseen oppimiseen perustuvan toimintatavan rakentamiseen.
Löydät sopivia askeleita ja polkuja matkallesi kohti inhimillistä ja aikaansaavaa johtajuutta.

Kirja vastaa kysymyksiin:

 • Mikä on uudistuvan johtajuuden ydin?
 • Miksi oppimisen merkitys elämässämme on syvällinen ja perustava?
 • Miksi johtaminenkin on oppimista?
 • Mikä on strategisen oppimisen ja johtamisen suhde?
 • Mitä ovat uuden johtajuuden työkalut
  Miten lähden liikkeelle?

Tilanneäly – Työelämätaitojen perusta

Tilanneäly – Työelämätaitojen perusta, 258 sivua.

ISBN 978-952-69695-2-7 (nid.)

Hinta 59 €, (sis. alv 10%, 5,36 €)

Samalla kun koemme työelämän vaatimusten kasvaneen, on toimintakykymme aiemmasta heikentynyt. Mikä siis avuksi? Molempiin voi vaikuttaa muuttamalla työelämää tilanneälykkääksi.

Tilanneäly on tilanteeseen sopivaa tietoista toimintaa. Se on työelämätaitojen peruspilari, jonka tuella emme sorru tilanneälyttömyyteen eli turvaudu ikiaikaisen taistele-pakene-vaistomme ylivaltaan.

Hinta 59 €, sis alv 10%

Tilanneälyn avulla vältämme turhaa hutilointia, stressiä ja uupumusta. Se auttaa meitä toimimaan järkevästi – emme jähmety emmekä ylireagoi. Näin parannamme aikaansaavuuttamme, ihmissuhteitamme sekä hyvinvointiamme. Olemme entistä kiireettömämpiä.
Tilanneäly on monikäyttöinen ohjaava periaate tämän päivän levottomuuden sijaan. Kirja antaa monipuolisen ymmärryksen ja käytännön työkaluja itsensä ja työyhteisönsä kehittämiseen.
Kirja vastaa kysymyksiin: 

 • Mitä on tilanneäly ja miten sitä voi soveltaa?
 • Miten se ilmenee työelämässä?
 • Mikä estää sen käytön?
 • Miten teemme työyhteisöistämme entistä tilanneälykkäämpiä?

Kirjan olen lukenut kahteen kertaan ja suorastaan hihkuin ”Naulan kantaan!” monessa kohtaa.” – Hanna Partanen, myyntiassistentti, Piippo Oy

Työkirja - Strateginen oppiminen

Työkirja – Strateginen oppiminen, 152 sivua.

ISBN 978-952-69695-3-4

Hinta 30 € (sis. alv 10%, 2,73 €)

Työkirja täydentää Strategisen oppimisen kirjatrilogiaa. Se on matkaopas oman kasvun ja kehittymisen tiellä. Työkirjan ensimmäisessä osassa pääset pohtimaan omaa elämääsi, vahvistamaan itsetuntemustasi ja miettimään suuntaa elämällesi.

Toisessa osassa määrittelet oppimistavoitteistasi ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä ja laadit itsellesi strategisen oppimisen suunnitelman.

Hinta 30 €, sis. alv 10%

Strateginen oppiminen

Strateginen oppiminen, 234 sivua.

ISBN 978-952-69695-1-0 (nid.)

Hinta 59 € (sis. alv 10%, 5,36 €)

Strategien oppiminen on menestymisen kannalta relevanttia oppimista, omintakeisen ja kestävän kilpailuedun rakentamista. Se on uuden ajan strategista johtamista. Maailman muuttuu ja inhimillisestä pääomasta on tullut merkittävin pääoman laji. Tällöin työyhteisön jatkuva kyky oppia sen paras tulevaisuuden turva.

Hinta 59 €, sis. alv 10%
Strateginen oppiminen on sekä henkilökohtaista että koko työyhteisöä koskevaa. Se on meitä kaikkia laadukkaan vuorovaikutuksen avulla osallistavaa, se hyödyntää laaja-alaista ja monipuolista oppimista työarjessa, se synnyttää vahvaa ja positiivista oppimiskulttuuria, joka auttaa koko työyhteisöä selviytymään ja kukoistamaan alati muuttuvassa maailmassa. Kirja syventää strategisen oppimisen käsitettä ja perustelee sen, miksi se korvaa perinteisen strategisen johtamisen ja muutosjohtamisen. Kirja antaa lukijalle hyödyllisiä työkaluja ja kuvaa etenemispolkuja kokonaisvaltaiseen strategisen oppimisen toimintamalliin.

Oppimisen johtaja (CLO)

Oppimisen johtaja (CLO), 204 sivua.

ISBN 978-952-69695-0-3 (nid.)

Hinta 45 € (sis. alv 10%, 4,09 €)

CLO = Chief Learning Officer

”Kirja imaisi minut mukaansa, kokeile miten sinun käy. Suosittelen kaikille jatkuvasta oppimisesta ja johtajuudesta kiinnostuneille.” Anne Korhonen, Tampere University, Head of Working Life Relations and Continuous Learning.

”Tarjolla uusi rooli johtoryhmään. Selkeä teos. Korostaa systeemien hallintaa ja jatkuvaa oppimista. Suosittelen.” Pihla Allos, Senior Advisor at Yle.

Hinta 45 €, sis alv 10%

Ratkaiseva osa oppimisesta tapahtuu työuramme aikana. Työyhteisöjen oppimiskyky jakaa ne lopulta selviytyjiin ja häviäjiin. Niinpä oppiminen ansaitsee paikan johtamisen ja koko työyhteisön toiminnan ytimessä. Itsestään tämä ei tapahdu, ja tarvitaan laadukasta oppimisen johtamista.

Oppimisen johtajan perustehtävä on rakentaa oppimisesta organisaatiolleen kestävä erottautumis- ja vahvuustekijä. Hän on toimitusjohtajan lähimpiä luottohenkilöitä ja ymmärtää organisaation toimintaa laajasti.

Oppimisen johtajan tehtävä on useimmissa organisaatioissa ajatuksenakin uusi. Oppimisen johtaja (CLO) on ensimmäinen aihetta käsittelevä kirja. Sen teemoja ovat oppimisen johtajan tarpeellisuus, tehtävä, työn organisoituminen, urapolut ja tarpeelliset osaamisalueet.

Oppimisen johtajien lisäksi kirja on hyödyllinen kaikille johtamisen uudistamisesta ja työelämän strategisesta oppimisesta kiinnostuneille.

Kirja vastaa kysymyksiin

 • Kuka ja mikä on oppimisen johtaja?
 • Miksi hän on tärkeä?
 • Mitä hän tekee?
 • Mitä hänen kannattaa osata?

Kirjan avainkäsitteitä:

 • Oppimisen johtaja (Chief Learning Officer, CLO)
 • Strateginen oppimisen johtaminen
 • Kilpailuetu
 • Oppimiskulttuuri
 • Systeeminen osaaminen

Relewant - Onnistutaan oppimalla

Relewant – Onnistutaan oppimalla, 104 sivua.

ISBN 978-952-94-2893-9

Hinta 30 € (sis. alv 10%, 2,73 €)

Alkuvuodesta 2020 ilmestynyt kirja vastaa kysymyksiin:

 • Miten yrityksen menestystä rakennetaan 2020-luvulla
 • Miksi oppiminen on tulevaisuuden tärkein menestystekijä
 • Miten oppiminen uudistaa muutosjohtamisen paradigman?
 • Mitä on työelämän jatkuva ja monipuolinen oppiminen?
Relewant - Onnistutaan oppimalla
Hinta 30 €, sis alv 10%

Kirja perehdyttää lukijan oppimisen merkitykseen työelämässä, kokonaisvaltaiseen oppimiskäsitykseen ja Relewant-toteutuksen eli strategisen oppimisen, toimintamallin rakentamisen ydinkohtiin.