Strateginen oppiminen

Strateginen oppiminen on menestyksen kannalta relevanttia oppimista. Se ravistelee irti totutusta.  Oppimisen lisäksi strategia, strateginen johtaminen ja muutosjohtaminenkin menevät uusiksi. Strateginen oppiminen on tulevaisuuden strategista johtamista ja sen avulla rakennettavan kilpailuedun ytimessä on koko työyhteisön jatkuva ja omintakeinen kyky ja halu oppia uutta. Strateginen oppiminen on laaja-alaista ja monimuotoista, innostavaa ja haluttavaa. Siihen perustuva kilpailuetu on kestävää sorttia eikä sitä pysty kopioimaan. 

Johdon keskenään laatima strategia, muutosjohtaminen ja osaamisen johtaminen alkavat olla kaikuja menneisyydestä: Johdon strategiat onnistuvat harvoin, koska ne eivät ”jalkaudu”, esiintyy muutosvastarintaa. Uuden paradigman mukaan oppiminen tuottaa muutoksen. Staattinen ja ylläpitävä osaamisen johtaminen korvautuu sitä laajemmalla ja dynaamisemmalla oppimisen johtamisella. Henkilöstön kehittäjästä tulee oppimisen johtaja.

Strateginen oppiminen synnyttää vahvaa ja positiivista oppimiskulttuuria, joka auttaa koko työyhteisöä selviytymään ja kukoistamaan alati muuttuvassa maailmassa. 

Oppiminen liiketoiminnan ja johtamisen ytimeen

strategisen-oppimisen-perusta

Strategisen oppimisen perusta

Oppiminen nähdään uutta luovana, strategisena asiana.

strategisen-oppimisen-keskeiset-kysymykset

Keskeiset kysymykset

Mitä pitää oppia? Miten kannattaa oppia? Miten strateginen oppiminen toteutetaan käytännössä?

strategisen-oppimisen-paamaarat

Päämäärät

Oppiminen on kestävä kilpailuetu. Ihmisten täysi potentiaali ja motivaatio tuottavat yhteistä hyvää. Vahva oppimiskulttuuri kannattelee vaikeinakin aikoina.

Oppimiskulttuuri ja strateginen oppiminen

Työyhteisön oppimiskulttuuri tarkoittaa kaikkia sille luonteenomaisia ja muista toivottavasti erottuvia oppimiseen liittyviä arvoja, asenteita, tavoitteita ja käytäntöjä. Vahvaan ja positiiviseen oppimiskulttuuriin kuuluu arjessa tapahtuva luonteva, jatkuva oppiminen, oppiminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Vahvan ja positiivisen oppimiskulttuurin omaavassa organisaatiossa oppiminen on ilon ja energian lähde ja keskeinen osa työhyvinvointia, kaikki ymmärtävät työnsä merkityksen osana kokonaisuutta.

Näin strateginen oppiminen muuttaa vanhoja toimintatapoja:

Strategia annettuna

Muutosjohtaminen

Osaamisen johtaminen

Oppiminen tukee muutosta

Henkilöstön kehittäjä HRD

strategisen-oppimisen-paamaarat

Strategia on yhteinen oppimisprosessi

Oppimisen johtaminen

Oppimisen johtaminen

Oppiminen tuottaa muutoksen

Oppimisen johtaja (Chief Learning Officer, CLO)