Strateginen oppiminen

On huimaa oivaltaa, että kaikki elämä – bakteereista meihin ihmisiin – perustuu oppimiseen. Työelämässä olemme kuitenkin kehittäneet monia tapoja välttää oppimista sanana, vaikka siitä olisikin kyse. On selkeyttämisen aika. Esimerkiksi johtamisessakin on kyse oppimisesta ja vaikuttava strateginen johtaminen on oikeasti strategista oppimista.
Strateginen oppiminen on omien ja työyhteisön päämäärien kannalta relevanttia ja kestävää kilpailuetua luovaa toimintaa. Kilpailuedun ytimessä on koko työyhteisön jatkuva sekä omintakeinen kyky ja halu oppia uutta. Näin syntyvää kilpailuetua ei kykene kopioimaan, vaikka kuinka juoksisi perässä.

Strateginen oppiminen on konkreettista ja käytännöllistä. Se on yhteisöllistä ja vuorovaikutteista, arkeen sulautuvaa, laaja-alaista ja monimuotoista. Se on innostavaa ja työhyvinvointia lisäävää. Se on skaalautuvaa yksittäisistä ihmisistä laajoihin työyhteisöihin. Sen avulla toimimme entistä fiksummin ja aikaansaavuutemme paranee.

Strateginen oppiminen on vaikuttavaa strategista johtamista. Johdon keskenään laatimat strategiat onnistuvat harvoin, koska ne eivät ”jalkaudu”. Muutosvastarinta syntyy osattomuudesta ja ulkoisesta ohjauksesta.
Uuden paradigman mukaan oppiminen tuottaa muutoksen. Staattinen ja ylläpitävä osaamisen johtaminen korvautuu sitä laajemmalla ja dynaamisemmalla oppimisen johtamisella.

Strateginen oppiminen synnyttää vahvaa ja positiivista oppimiskulttuuria, joka auttaa koko työyhteisöä selviytymään ja kukoistamaan alati muuttuvassa maailmassa. Sen avulla työelämästämme tulee entistä inhimillisempää ja aikaansaavempaa.
Juha Koskinen

Oppiminen liiketoiminnan ja johtamisen ytimeen

strategisen-oppimisen-perusta

Strategisen oppimisen perusta

Oppiminen nähdään uutta luovana, strategisena asiana.

strategisen-oppimisen-keskeiset-kysymykset

Keskeiset kysymykset

Mitä pitää oppia? Miten kannattaa oppia? Miten strateginen oppiminen toteutetaan käytännössä?

strategisen-oppimisen-paamaarat

Päämäärät

Oppiminen on kestävä kilpailuetu. Ihmisten täysi potentiaali ja motivaatio tuottavat yhteistä hyvää. Vahva oppimiskulttuuri kannattelee vaikeinakin aikoina.

Oppimiskulttuuri ja strateginen oppiminen

Työyhteisön oppimiskulttuuri tarkoittaa kaikkia sille luonteenomaisia ja muista erottuvia oppimiseen liittyviä arvoja, asenteita, tavoitteita ja käytäntöjä. Se ulottuu arjen oppimismahdollisuuksien hyödyntämisestä oppiviin strategia- ja kehittämisprosesseihin. Siihen kuuluu luonteva vuorovaikutus, kasvun asenne ja psykologinen turvallisuus. Vahvan ja positiivisen oppimiskulttuurin omaavassa organisaatiossa oppiminen on ilon ja energian lähde sekä keskeinen osa työhyvinvointia, kaikki ymmärtävät työnsä merkityksen osana kokonaisuutta.

Näin strateginen oppiminen muuttaa vanhoja toimintatapoja:

Strategia annettunaMuutosjohtaminen

Osaamisen johtaminen

Oppiminen tukee muutosta


Henkilöstön kehittäjä HRD

strategisen-oppimisen-paamaarat

Strategia on yhteinen oppimisprosessi

Oppimisen johtaminen

Oppimisen johtaminen

Oppiminen tuottaa muutoksen

Oppimisen johtaja (Chief Learning Officer, CLO)