Oppimisen johtaja (CLO) on yrityksen uusi avainhenkilö.

Hän johtaa työtä, jolla oppimisesta tehdään organisaation kestävä erottautumis-
ja vahvuustekijä. Vahvan oppimiskulttuurin myötä oppimisesta tulee luonteva
osa arkea ja kaiken uuden luomista.

Oppimisen johtaja on laaja-alainen tulevaisuuden rakentaja ja samalla jalat
tukevasti maassa. Hänen osaamis- ja motivaatioprofiilissaan korostuvat
seuraavat asiat:

Liiketoiminta: kokonaisuuksien hahmotus, systeeminen osaaminen, johtamiskokemus
Kehittäminen: strategian ja toimintojen kehittämisosaaminen, menetelmät ja työkalut
Oppiminen: kokonaisvaltaisen oppimisen ymmärrys, oppimiskulttuurin rakentaminen
Itsensä johtaminen: tilanneäly, sosiaalinen taitavuus, vuorovaikutustaidot

Pätevöidy oppimisen johtajaksi

Seuraava Oppimisen johtaja (CLO) -ohjelma 1/25 alkaa 17.1.2025.

Ilmoittaudu mukaan

Energisoiva ja uusia näkökulmia avaava koulutusohjelma inhimillisten ja aikaansaavien työyhteisöjen rakentamisesta kiinnostuneille kehittäjille ja johtajille.

Tilaa esite

Kysy lisää

juha.koskinen(at)ajantieto.fi

Puh. +358 50 342 4206

Strateginen oppiminen ja oppimisen johtaja (CLO)

Tärkein pääomamme on yhä selvemmin inhimillistä. Niinpä paras tulevaisuuden turvamme on jatkuva oppimiskyky ja -halu. Mikä tahansa oppiminen ei kuitenkaan auta. Strateginen oppiminen on oman ja koko organisaation menestyksen kannalta relevanttia. Se hyödyntää oppimisen mahdollisuudet kaikessa tekemisessä, uudistaa työyhteisön toimintatapoja ja johtamista sekä tarjoaa ratkaisuja osaajapulaan. Sen avulla rakennamme entistä inhimillisempää ja aikaansaavempaa työelämää. Strateginen oppiminen on tulevaisuuden strategista johtamista.

Oppimisen johtaja (CLO) on työyhteisön uusi avainhenkilö, joka pystyy yhdistämään organisaationsa ja toimintaympäristön ymmärryksen strategisen oppimisen mahdollisuuksiin. Hänen päätavoite on rakentaa työyhteisönsä kanssa organisaatiolleen kestävä ja omaleimainen kilpailuetu.

Kyllä – strategisen oppimisen avainhenkilöksi

Kenelle koulutusohjelma on tarkoitettu?

Tulevaisuuden oppimisen johtajille. Kehittämis- ja johtotehtävissä toimiville, jotka haluavat hyödyntää strategista oppimista ja vahvistaa kokonaisuuksien hallintaa eli systeemistä osaamista työssään.

Koulutusohjelman tavoite

Osallistuja saa monipuoliset käytännön valmiudet ja työkalut organisaationsa strategisen oppimisen johtamiseen ja kehittämiseen.

Toteutus ja laajuus

Järjestyksessään neljännen koulutusohjelman perusta ovat Juha Koskisen strategisen oppimisen kirjat ja koulutukset. Yksilöllisesti valittava kirjallisuus auttaa laajentamaan ja monipuolistamaan omia näkökulmia. Sparraukset, osallistujien toisiltaan oppiminen ja projektityö auttavat luomaan yksilöllisten tarpeiden mukaiset oman työn strategisen oppimisen toimintatavat ja -mallin.

Kokonaisuus muodostuu seuraavista osista:

(1) koulutukset 8 webinaaria, (2) strategisen oppimisen kuusi kirjaa,(3) yksilöllisesti sovittava kirjallisuus, (4) kolme henkilökohtaista sparrausta ja (5) projektityö.

Ohjelman lisäksi on mahdollisuus suorittaa tutkintokoe, josta saa Oppimisen johtaja (CLO) -tutkintotodistuksen. Kokeen hinta on 490 euroa (+ ALV).


Ohjelman toteutus on joustava. Yhteisten webinaarien aikataulut sovitetaan osallistujille sopiviksi ja henkilökohtaiset osuudet sovitaan täysin yksilöllisesti.

Ennakkovaatimukset

Suosituksena johtamiskokemusta vähintään kolme vuotta, soveltuva korkeakoulututkinto tai muu näyttö pätevyydestä.

Ohjelman sisältö

Koulutukset

(kahden tunnin vuorovaikutteiset live-webinaarit, joista tehdään lisäksi tallenteet.)

Strateginen oppiminen 1. osa
Kokonaisvaltainen oppimiskäsitys ja kasvun asenne.
Strategisen oppimisen perustyökalut.
Mitä ja miten kannattaa oppia: Oppimisen talo ja pelikenttä.

Oppimisen johtaja, CLO
Kuka ja mikä on oppimisen johtaja, miksi hän on tärkeä, mitä hän tekee ja mitä hänen kannattaa osata ja oppia.

Strateginen oppiminen 2. osa
Taustaa, synty, näkökulmia, käytäntöjä, konteksteja ja tilanteita.

Systeeminen osaaminen
Osat, kokonaisuudet ja vaikutusten verkostot. Dynaamisuus ja ohjaamisen periaatteet, tiedon luonne ja esittäminen, riskien ja epävarmuuksien hahmottaminen.

Johtajuus ja johtaminen
Johtamisen näkökulmia ja kokonaisuus, hyvän elämän johtaminen.

Liiketoiminta ja kehittämisosaaminen
Liiketoiminnan peruslogiikka, vaikutusten verkostot, osat ja kokonaisuus. Konsultoivan työotteen perusteet, menetelmät ja työkalut, ratkaisukeskeisyys ja erilaisuuden hyödyntäminen.

Strategia oppimisprosessina ja strateginen talousosaaminen
Strategisen ajattelun ydinkohdat ja strategian luominen yhteisöllisenä prosessina, strategian yhteys talouteen. Tuloslaskelman, taseen ja rahoituksen kokonaisuus, toimintaa ohjaava raportointi.

Strateginen oppimisen johtaminen – käytännön toteutus
Strategisen oppimisen toteutuksen keinot ja kuusivaiheinen prosessi. Työssä oppimisen johtaminen.

Yksilöllisesti sovittava kirjallisuus

Kouluttajan avustuksella valitaan kirjoja seuraavista aihepiireistä. Loppukeskustelussa pohditaan opittua ja tulevia kiinnostuksen aiheita.
• Liiketoiminta
• Strateginen johtaminen
• Psykologia
• Sosiaalipsykologia
• Oppiminen ja kasvatustiede
• Aivotutkimus, kognitiivinen neurotiede
• Riskit ja epävarmuus
• Systeemit ja verkostot
• Evoluutiobiologia ja -psykologia, etologia
• Antropologia

Projektityö

Projektityö tehdään oman työn kannalta relevantista aiheesta. Se voi liittyä esimerkiksi strategisen oppimisen lanseeraukseen tai soveltamiseen.

CLO-tentti ja CLO-pätevyys

CLO-tentin (tutkintokoe) avulla varmennetaan pätevyys toimia oppimisen johtajan tehtävässä.
Tentti perustuu Juha Koskisen strategisen oppimisen kirjoihin (6 kpl) sekä CLO-ohjelman sisältöön.
Tentin tehtävät todentavat aihealueen systeemistä osaamista ja soveltamiskykyä.

Vuoden 2024 tentin ajankohta on perjantai marraskuun 29. päivä klo 9–12.
Tentti suoritetaan etänä oman tietokoneen avulla.
Tutkintokokeen hinta on 490 euroa (+alv 24%).

Kouluttajat

Pääkouluttajana toimii strategisen oppimisen tienraivaaja ja tietokirjailija DI, VTM Juha Koskinen, joka on kirjoittanut aihepiiristä kuusi kirjaa: Relewant – Onnistutaan oppimalla (2020), Oppimisen johtaja (CLO) (2021), Strateginen oppiminen (2021), TYÖKIRJA – Strateginen Oppiminen (2022), Tilanneäly – Työelämätaitojen perusta (2022) ja Strateginen oppiminen –
Johtajuuden uudistaja (2024).

Ryhmä

Hyvän vuorovaikutuksen takaamiseksi ryhmään otetaan enimmillään 10 osallistujaa.

Investointi

Koulutusohjelman hinta on 3450 euroa (+alv 24%)/osallistuja.
Hintaan sisältyvät Juha Koskisen viisi kirjaa. Tutkintokokeen hinta on 490 euroa (+alv 24%).
Henkilökohtaiseen sparraukseen ja projektityöhön on mahdollista saada tarvittaessa koulutusohjelman peruslaajuuden lisäksi erikseen sovittavaa asiantuntija-apua.

Juhalla on monialaista kokemusta strategina, johtajana ja yrittäjänä, kouluttajana ja konsulttina kansainvälisistä korporaatioista start uppeihin, julkisen sektorin toimijoista taideorganisaatioihin.

koskinenjuha.fi
linkedin.com/in/koskinenjuha

”Kaikki maailmassa ja elämässämme kytkeytyy lukemattomilla tavoilla toisiinsa. Elämämme on innostava ja loputon seikkailu systeemien värikkäässä ja äärettömässä maailmassa. Joskus harvoin onnistumme kiteyttämään jotain, mikä osoittautuu kauniiksi tai jopa hyödylliseksi. Omia kiteytyksiäni ovat strateginen oppiminen ja tilanneäly”


Palautetta koulutusohjelman osallistujilta:

”Edelläkävijöiden on vaikea löytää sopivia koulutuksia. Sellaista, jota olin jo pitkään etsinyt, ei tullut vastaan. Kunnes aloitin Oppimisen johtaja CLO-koulutuksen. Se yhdistää useita itselleni tärkeitä asioita: tietoa ja tutkimusta, strategista ymmärrystä oppimisesta sekä täsmäopetusta pienryhmälle. Suosittelen.”
Susanna Sankala, koulutusfuturisti, digiajan osaamisen kehittäjä

”Vahva suositus oppimismyönteisten työyhteisöjen johtamisen kehittämisestä kiinnostuneille! Tausta-aineistona koulutukseen sisältyvät kolme kirjaa tuovat yhdessä monipuolisen näkökulman oppimisen johtamiseen ja strategiseen oppimiseen työyhteisöissä. Pienryhmän vuorovaikutteisuus on ollut erinomaista.”
– Anne Korhonen,
Kehityspäällikkö ja jatkuvan oppimisen asiantuntija, Tampereen yliopisto

”Olen ollut tyytyväinen. Minun mielestäni CLO -ohjelma sekä toteutustapa ovat olleet hyviä. Oppimista on edesauttanut se, että jaksoja varten on aina ollut ennakkotehtävä.”
– Ari Lahdenkauppi
Johtaja, Taloushallintoliitto

Oppimisen johtaja ja strateginen oppiminen

Oppimisen johtajan (CLO) tehtävä on johtaa organisaationsa strategista oppimista. Jossain kansainvälisissä yhteyksissä käytetään Chief Learning Officer (CLO) -tehtävänimikettä, mutta sillä viitataan perinteisen, koulutuksiin painottuvan toiminnan johtamista. Oppimisen johtajaksi voi pätevöityä eri polkujen kautta. Lähtökohtana voivat olla esimerkiksi henkilöstön kehittämistehtävät HRD tai liiketoiminnan vastuutehtävät. Oppimisen johtaja -koulutusohjelma antaa tehtävässä aloittamiseen ja siinä pärjäämiseen tarvittavan laaja-alaisen osaamispohjan.

Oppimisen johtaminen -testi

Oppimisen johtamisen tasoa voi arvioida vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

  • Toiminnallamme on selkeä suunta, johon henkilöstö on sitoutunut
  • Ajattelu ja tekeminen on kaikkien yhteinen asia
  • Arvostamme erilaisuutta ja dialogia
  • Kaikki ymmärtävät työnsä merkityksen osana kokonaisuutta
  • Uudistumme jatkuvasti, jotta teemme työmme paremmin
  • Oppiminen on kaikkia koskevaa, tavoitteellista ja suunnitelmallista
  • Ymmärrämme, mitä ja miten kannattaa oppia
  • Ammatti- ja työelämätaitojen lisäksi haluamme kasvaa myös ihmisinä
  • Opimme yksilö-, yhteisö ja verkostotasolla
  • Oppiminen on keskeinen toimintakulttuurimme osa

Kyllä vastausten määrä on suoraan kouluarvosana. Kuinka paljon teillä on matkaa kiitettävään? Missä vaiheessa olemme oppimisen johtamisessa?