Oppimisen johtaja (CLO) on yrityksen uusi avainhenkilö ja johtoryhmän jäsen.

Hän johtaa työtä, jolla oppimisesta tehdään organisaation kestävä erottautumis-
ja vahvuustekijä. Vahvan oppimiskulttuurin myötä oppimisesta tulee luonteva
osa arkea ja kaiken uuden luomista.

Oppimisen johtaja on laaja-alainen tulevaisuuden rakentaja ja samalla jalat
tukevasti maassa. Hänen osaamis- ja motivaatioprofiilissaan korostuvat
seuraavat asiat:

Liiketoiminta: kokonaisuuksien hahmotus, systeeminen osaaminen, johtamiskokemus
Kehittäminen: strategian ja toimintojen kehittämisosaaminen, menetelmät ja työkalut
Oppiminen: kokonaisvaltaisen oppimisen ymmärrys, oppimiskulttuurin rakentaminen
Itsensä johtaminen: tilanneäly, sosiaalinen taitavuus, vuorovaikutustaidot

Oppimisen johtaja (CLO) -koulutusohjelma

Kyllä – strategisen oppimisen avainhenkilöksi

 • Koulutusohjelma vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä toimiville, jotka haluavat hyödyntää strategista oppimista työssään.

Oppimisen johtaja (CLO) -koulutusohjelma antaa monipuoliset käytännön valmiudet ja työkalut johtaa ja kehittää organisaationsa strategista oppimista. Ohjelma toteutetaan monimuoto-opetuksena. Sen ensimmäinen osa koostuu webinaareina (tällä hetkellä) toteutettavista ryhmän yhteisistä vuorovaikutteisista koulutuksista, jotka pohjautuvat Juha Koskisen strategisen oppimisen kirjoihin. Yksilöllinen osuus koostuu henkilökohtaisista sparrauksista, projektityöstä ja täydentävästä, ajatuksia avartavasta kirjallisuudesta.  Projektityö voi liittyä strategisen oppimisen toimintamallin kehittämiseen ja toteutukseen, tai muuhun kehittämisprojektiin, kuten strategian uudistaminen tai uusi toimintamalli.

Lisäksi on mahdollisuus suorittaa tutkintokoe, josta saa Oppimisen johtaja (CLO) -todistuksen.

Oppimisen johtaja 1/22 -koulutusohjelma käynnistyi tammikuussa 2022.

Palautetta koulutusohjelmaan osallistujilta:

”Vahva suositus oppimismyönteisten työyhteisöjen johtamisen kehittämisestä kiinnostuneille! Tausta-aineistona koulutukseen sisältyvät kolme kirjaa tuovat yhdessä monipuolisen näkökulman oppimisen johtamiseen ja strategiseen oppimiseen työyhteisöissä. Pienryhmän vuorovaikutteisuus on ollut erinomaista.”
– Anne Korhonen,
Kehityspäällikkö ja jatkuvan oppimisen asiantuntija, Tampereen yliopisto

”Olen ollut tyytyväinen. Minun mielestäni CLO -ohjelma sekä toteutustapa ovat olleet hyviä. Oppimista on edesauttanut se, että jaksoja varten on aina ollut ennakkotehtävä.”
– Ari Lahdenkauppi
Johtaja, Taloushallintoliitto

Seuraava Oppimisen johtaja (CLO) -ohjelma 2/22 alkaa 14.9.2022.

Tervetuloa mukaan Oppimisen johtaja (CLO) -koulutusohjelmaan 2/22!

Tilaa esite

Kysy lisää

juha.koskinen(at)ajantieto.fi

Puh. +358 50 342 4206

Oppimisen johtaja ja strateginen oppiminen

Oppimisen johtajan (CLO) tehtävä on johtaa organisaationsa strategista oppimista. Jossain kansainvälisissä yhteyksissä käytetään Chief Learning Officer (CLO) -tehtävänimikettä, mutta sillä viitataan perinteisen, koulutuksiin painottuvan toiminnan johtamista. Oppimisen johtajaksi voi pätevöityä eri polkujen kautta. Lähtökohtana voivat olla esimerkiksi henkilöstön kehittämistehtävät HRD tai liiketoiminnan vastuutehtävät. Oppimisen johtaja -koulutusohjelma antaa tehtävässä aloittamiseen ja siinä pärjäämiseen tarvittavan laaja-alaisen osaamispohjan.

Oppimisen johtaminen -testi

Oppimisen johtamisen tasoa voi arvioida vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 • Toiminnallamme on selkeä suunta, johon henkilöstö on sitoutunut
 • Ajattelu ja tekeminen on kaikkien yhteinen asia
 • Arvostamme erilaisuutta ja dialogia
 • Kaikki ymmärtävät työnsä merkityksen osana kokonaisuutta
 • Uudistumme jatkuvasti, jotta teemme työmme paremmin
 • Oppiminen on kaikkia koskevaa, tavoitteellista ja suunnitelmallista
 • Ymmärrämme, mitä ja miten kannattaa oppia
 • Ammatti- ja työelämätaitojen lisäksi haluamme kasvaa myös ihmisinä
 • Opimme yksilö-, yhteisö ja verkostotasolla
 • Oppiminen on keskeinen toimintakulttuurimme osa

Kyllä vastausten määrä on suoraan kouluarvosana. Kuinka paljon teillä on matkaa kiitettävään? Missä vaiheessa olemme oppimisen johtamisessa?