Oppimisen johtaja (Chief Learning Officer, CLO) on yrityksen uusi avainhenkilö ja johtoryhmän jäsen. Hän on toimitusjohtajan lähimpiä luottohenkilöitä ja ymmärtää organisaation toimintaa laajasti. Osaamisensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta hän voi olla yrityksen seuraava toimitusjohtaja. Toisaalta oppimisen johtajan menestyksen edellytys on nykyisen toimitusjohtajan tuki ja oppimisen strategisen merkityksen ymmärrys.

Oppimisen johtajan päätehtävä on auttaa tekemään oppimisesta organisaation erottautumis- ja vahvuustekijä. Kestävä kilpailuetu. Oppimiskulttuurin vahvistumisen myötä siitä tulee luonteva osa arkea ja uuden luomista.

Neljä peruspilaria

Oppimisen johtaja on tulevaisuuden rakentaja ja samalla jalat tukevasti maassa. Hänessä  yhdistyy käytännöllisyys ja systeeminen osaaminen. Osaamisen neljä peruspilaria ovat liiketoiminta, kehittäminen, sosiaalinen taitavuus ja oppiminen.

Oppimisen johtaja hahmottaa kokonaisuuksia ja ajattelee strategisesti. Monipuolinen johtamiskokemus on eduksi. Oppimisen johtaja on oppimiskykyinen ja haluinen. Avoin uusille kokemuksille.

Osallistavan kehittämisosaamisen avulla hän kykenee organisoimaan ja tukemaan merkittäviä ja onnistuneita muutoksia.

Sosiaalinen taitavuus perustuu hyvään itsetuntemukseen ja itsensä johtamisen kykyyn. Käytännön elämässä se näkyy tilanneälynä, ratkaisukeskeisyytenä ja luontevana vuorovaikutuksena.   

Oppimisen johtaja on sisäistänyt monipuolisen, laaja-alaisen ja jatkuvan oppimisen merkityksen. Hän kykenee vastaamaan perustellusti kysymykseen mitä ja miten koko työyhteisön kannattaa oppia. Hän näkee oppimisen luontevana osana työarkea.

Henkilöstön kehittäjä (HRD) ja oppimisen johtaja

Perinteinen henkilöstön kehittäjä (HRD) ei ole oppimisen johtaja, mutta sellainen hänestä voi tulla. Edellytyksenä on kuitenkin omakohtainen käytännön liiketoimintakokemus, mikä usein HR-ihmisiltä puuttuu. Onneksi sitäkin voi urakierron avulla saada.

Koska oppimisen johtaja nimitetään?

Yrityksen kannattaa päättää oppimisen johtajan nimittämisestä, mikäli oppimisen strateginen potentiaali kiinnostaa. Sopiva henkilö saattaa löytyä jo omasta organisaatiosta. Hänen polkua voi avata toteuttamalla tuellamme oman organisaation Relewant-ohjelman sekä osallistumalla Oppimisen johtaja -koulutusohjelmaamme. Tittelin kanssa ei kannata kiirehtiä.

Keskustellaan juuri sinulle tai omalle organisaatiollesi sopivasta etenemisestä!

Juha Koskinen, 050 3424206, juha.koskinen (at) ajantieto.fi