Strateginen oppiminen on työyhteisön kestävän kilpailuedun hakemista, löytämistä ja vahvistamista, joten se poikkeaa perinteisestä yritysten koulutustoiminnasta ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä merkittävästi. Ne mielletään tyypillisesti toimintaa tukeviksi asioiksi, jotka parhaimmillaankin perustuvat jo laadittuihin strategioihin tai toimintasuunnitelmiin, mutta elävät usein omaa elämäänsä strategioista piittaamatta.

Strateginen oppiminen eroaa aiemmasta strategianäkemyksestä painottaen ihmisten eli inhimillisen pääoman merkitystä. Strateginen oppiminen tähtää taloudellisen pääoman kasvattamisen lisäksi inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kasvattamiseen.

Strateginen oppiminen on sekä keino että päämäärä. Sen avulla voidaan kehittää strategiaa itsessään ja määritellä, mitä ja miten kannattaa oppia. Päämääränä se tarkoittaa vahvaa oppimisen kulttuuria, joka tukee työyhteisön kykyä tunnistaa tulevaisuuden mahdollisuuksia ja toimii ennakoivasti, määrätietoisesti ja tarvittaessa joustavasti.

Koska strateginen oppiminen tapahtuu käsi kädessä strategian luomisen ja toteuttamisen kanssa, varmistaa se kaiken oppimisen hyödyllisyyden. Strateginen oppiminen on relevanttia ja siten vaikuttavaa, kustannustehokasta ja motivoivaa.

Strateginen oppiminen koskee koko organisaatiota ja kaikkia sen työntekijöitä, toki kunkin toimialan ominaispiirteet järkevästi huomioiden. Se murtaa perinteisen johdon tieto- ja strategiamonopolin, josta on monille organisaatioille tullut ääneen lausumaton rasite ja loppumattoman muutosvastarinnan lähde.

Strategiseen oppimiseen keskittyvät organisaatiot hyödyntävät luontevasti joukkojen viisautta eli ryhmä-älyä. Perinteiset ylhäältä alas johdetutut organisaatiot maksavat pahimmillaan kovan hinnan siitä, että ne synnyttävät päätöksentekijöissä illuusion heidän omasta erehtymättömyydestään ja ohjaavat kaikkia muita olemaan heille mieliksi.

Ymmärrykseni mukaan yritysten strategista oppimista on suomalaisessa kirjallisuudessa käsitelty tähän mennessä vain maaliskuussa 2020 ilmestyneessä Relewant – Onnistutaan oppimalla sekä pe 30.4.2021 ilmestyvässä Oppimisen johtaja (CLO) –kirjoissani.

Nyt edelläkävijöiden on mahdollista luoda reilua etumatkaa muihin!

Lisätiedot

Juha Koskinen

juha.koskinen@ajantieto.fi

050 3424206