Oppimisen johtaja (CLO) – kirjan julkistus 30.4.2021

Miksi tarvitaan Oppimisen johtaja?

  1. Avataan silmät maailmaan
  2. Oppiminen muutoksen moottoriksi
  3. Inhimillinen pääoma kukoistamaan
  4. Oppiminen kilpailuedun lähteeksi
  5. Joka sään kestävä oppimiskulttuuri

Mikä on muuttunut?

Nopeasti ja yllättävästi muuttuvassa maailmassa suurin osa oppimisesta tapahtuu työuramme aikana, jolloin työyhteisöjen oppimiskyky jakaa ne lopulta selviytyjiin ja häviäjiin.

Yhä useammilla toimialoilla inhimillinen pääoma on ratkaisevan tärkeää menestyksen kannalta. Inhimillistä pääomaa syntyy ennen kaikkea oppimisinvestointien avulla.

Kuitenkin vielä tällä hetkellä oppiminen mielletään monesti tukitoiminnoksi ja kustannuseräksi, eikä investoinniksi, saati strategiseksi sellaiseksi.

Strateginen oppiminen

Relewant – Onnistutaan oppimalla kirjan julkistustiedotteen lopussa maaliskuussa 2020 lupasin, että ”Kirjan luettuasi tiedät mitä tekee oppimisen johtaja (CLO)”. Vastaus oli kuitenkin siinä määrin lyhyt, että päätin kirjoittaa teemasta jatkoteoksen, jonka tänään julkaisemme.

Relewant ja Oppimisen johtaja (CLO) ovat toisiaan täydentäviä sisarteoksia, joita yhdistää sanapari strateginen oppiminen, eli organisaation menestystä rakentava relevantti oppiminen. Kirjat toimivat strategisen oppimisen tiennäyttäjinä, ja niiden opastuksella edelläkävijöiden on mahdollista luoda reilua etumatkaa muihin.

Mikä on oppimisen johtaja?

Oppisen johtaja on tällä hetkellä vielä ajatuksenakin uusi asia, mutta jatkossa kenties yhtä tavallinen kuin mikä tahansa muukin johtamistehtävä.

Oppimisen johtajan tehtävä on rakentaa työyhteisönsä ihmisten kanssa organisaatiolle kestävä ja omaleimainen kilpailuetu. Se edellyttää perinteisiä toimintatapojen uudistamista; strategista oppimista sekä keinona että päämääränä.

Oppimisen johtaja on johtoryhmässä toimitusjohtajan läheinen työtoveri ja menestyäkseen työssään hänen tulee ymmärtää organisaation toimintaa laaja-alaisesti.

Kirjan rakenne ja teemat

Kirjan alkuosa käsittelee oppimisen johtajan tehtävää, sen tarpeellisuutta, sisältöä, roolia, organisoitumista ja urapolkuja. Kirjan toinen osa käsittelee oppimisen johtajan osaamista; näkökulma on systeeminen eli kokonaisuuksien hallintaa korostava.

Kirja vastaa kysymyksiin:

o                       Kuka ja mikä on oppimisen johtaja?
o                       Miksi hän on tärkeä?
o                       Mitä hän tekee?
o                       Mitä hänen kannattaa osata?

Kirjan avainkäsitteitä:

o                       Oppimisen johtaja (CLO eli Chief Learning Officer)
o                       Strateginen oppimisen johtaminen
o                       Kilpailuetu
o                       Oppimiskulttuuri
o                       Systeeminen osaaminen

Juha Koskinen, 050 3424206, juha.koskinen@ajantieto.fi

Kirjoittajasta

DI, VTM Juha Koskinen on tietokirjailija ja strategisen oppimisen tienraivaaja. Hän on toiminut johtajana, strategina, yrittäjänä, työelämätaitojen ja liiketoiminnan kouluttajana sekä konsulttina kansainvälisistä korporaatioista start up -yrityksiin, julkisen sektorin toimijoista taideorganisaatioihin. Juha on nykyajan metsästäjä-keräilijä, monien liemien kokki ja perheyrittäjä Ajantieto Oy:ssä.

Kirjoja myy ainakin Suomalainen kirjakauppa ja Adlibris. Niitä voi tilata myös Relewant-sivuilta