Otsikon sana strateginen saattaa aluksi tuntua korkealentoiselta ja jopa dramaattiselta, koska se on totuttu liittämään erityisesti suuriin organisaatioihin ja historiallisesti sodankäyntiin. Kuitenkin se sopii mainiosti myös meidän jokaisen elämään.  Siinä ei ole mitään mystistä, vaan päin vaistoin on kyse elämämme perusasioista, sillä strateginen tarkoittaa keskeistä, merkittävää ja tärkeää. Sanat voivat liittyä päämääriimme ja toimenpiteisiin, joilla pyrimme ne saavuttamaan.

Myös otsikon toinen sana oppiminen kuuluu elämäämme vääjäämättä, vaikkemme sitä aina edes tiedosta. Jopa rutiininomaisessa ja täysin toisteisessa työssä taitomme kehittyvät jatkuvasti. Asia on tuttu jokaiselle pelaajalle, polttopuiden pilkkojalle tai sukan kutojalle.

Strateginen oppiminen tarkoittaa päämäärien kannalta relevanttia oppimista. Kaikki oppiminen ei ole strategista. Joskus se voi olla yhdentekevää ja jopa vahingollista.

Oman elämämme strategisen oppimisen peruskysymyksiä ovat: Mikä minulle on tärkeää? Mitä haluan saada aikaan ja mitä teen sen eteen? Kysymyksiin piiloutuvia tekijöitä ovat esimerkiksi omat arvot ja asenteet, tiedot ja taidot, kontaktit ja kokemukset, mahdollisuudet ja haaveet sekä tilanneälykäs toiminta.

Strategisen oppimisen yksi perusväittämä liittyy muutoksen ja oppimisen suhteeseen. Perinteisesti oppimisen on ajateltu olevan tukitoimintaa, joka voi auttaa halutun muutoksen aikaansaamisessa. Paradigman muutokseksi kutsumani ajatus on, että oppiminen on muutoksen aiheuttaja: ei oppimista,
ei muutosta (ainakaan haluttua).

Strategisen oppimisen aloitus

Monille aivan ensimmäinen askel voi olla itsensä tiedostaminen aktiivisena toimijana, eikä pelkästään toisten ihmisten seuraajana. Vaikka evolutiivisesti menestyksekäs toimintamalli on kenties ollut muiden matkiminen, haluan rohkaista jokaista myös itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan.

Toinen askel on tutustua omaan itseensä. Apuna tässä voi käyttää laatimani työkirjan (Työkirja – Strateginen oppiminen, Ajantieto 2022) itsetuntemukseen ja jo edellä mainittuihin peruskysymyksiin liittyviä työkaluja.

Itsetuntemuksen, oman tilanteen ja tavoitteiden tiedostamisen pohjalta, voi siirtyä kolmanteen vaiheeseen, jonka peruskysymyksiä ovat, mitä ja miten minun kannattaa oppia.

Työkirja – Strateginen oppiminen

Olen tehnyt työkirjan Strategisen oppimisen kirjatrilogian keskeisten ajatusten käytännön toteuttamisen tueksi. Sen parissa on hyvä pysähtyä pohtimaan itseään, tavoitteitaan ja tekemisiään. Työkirja on tehty kulumaan mahdollisimman monien käsissä eikä se edellytä muiden kirjojeni lukemista. Harjoitteiden
lisäksi siihen on sisällytetty oppimispäiväkirja sekä tilaa kootuille ajatuksille. Työkirja sopii erityisen hyvin myös oman tiimin tai koko työyhteisön strategisen oppimisen tueksi

Juha Koskinen, strategisen oppimisen tienraivaaja ja verkon kutoja