Relewant – Onnistutaan oppimalla (kirjan julkistus 12.3.2020)

Relewant-kirja kertoo mitä ja miten työyhteisössä kannattaa oppia. Näkökulma on kokonaisvaltainen, strateginen ja käytännöllinen. Kirjan perustava väittämä on, että koko työyhteisön jatkuva kyky oppia on sen tärkein menestystekijä ja luo pohjan kestävälle kilpailuedulle. Kirja kääntää uuteen asentoon muutoksen ja oppimisen paradigman: oppiminen on ensisijainen asia ja muutos seuraa sitä.

Tutkintojen ja osaamisen harha

Työelämän oppiminen on tutkintoja ja osaamista laajempi ja merkittävämpi asia. Tutkinnot ovat työn tekemisen ajokortteja. Ei sen enempää. Osaaminen liittyy kulloiseenkin hetkeen, joten tämän päivän osaamisella ei jatkossa selviä. Ulkoa rekrytoitu huippuosaajakin taantuu oppimista vieroksuvassa työyhteisössä.

Oppiminen toiminnan ytimeen

Työelämän oppiminen on koko työyhteisön asia, mutta johdolla on vastuu asioiden liikkeelle saattamisesta.   

Tärkeydestään huolimatta oppiminen on työyhteisöissä valitettavan usein marginaalissa. Koulutuksissa käydään, mutta valtaosaa oppimisen mahdollisuuksista ei hyödynnetä. Ylimmän johdon työlistalta ei todennäköisesti oppiminen-sanaa löydy. Henkilöstön kehittäminen ja koulutukset ovat HR:n juttu.

On korkea aika tuoda oppiminen työyhteisöjen ja johtamisen ytimeen. Parhaissa yrityksissä asia jo niin onkin. Niissä eletään oppimiskulttuurissa, jossa arvot, asenteet, tavoitteet ja käytännöt tukevat jatkuvaa oppimista. Niissä oppiminen on luonteva osa arkea.

Mikä oppiminen?

Työelämän oppiminen on paljon koulutuksia laajempi käsite. Muilta opittavien tietojen ja taitojen lisäksi oppimisen avulla luodaan uutta. Strategiankin laatiminen on parhaimmillaan yhteinen oppimisprosessi. Yhdessä päätetty tulee myös tehdyksi ja päästään eroon iän ikuisesti epäonnistuvista jalkautuksista.

Kirja antaa työkalut kokonaisvaltaisen oppimiskäsityksen muodostamiseen omassa työyhteisössä sekä eväitä käytännön etenemiseen kohti relevanttia oppimista. Tutustut Oppimisen taloon sekä Oppimisen pelikenttään ja sen monipuoliseen keinovalikoimaan.

Kirjan luettuasi tiedät mitä tekee oppimisen johtaja (CLO).

Relewant-kirja

Lisätietoja: Juha Koskinen, 050 3424206, juha.koskinen@ajantieto.fi

Kategoriat: Kirjat