strateginen oppiminen forum 2023

Strateginen oppiminen Forum 2023

Inhimilliset ja aikaansaavat työyhteisöt & innostava strateginen
johtajuus ja kestävä kilpailuetu

Strateginen oppiminen on työelämän nouseva ja merkittävä ilmiö sekä vastaus aikamme polttaviin haasteisiin. Se on työtämme syvällisesti ja ratkaisevasti muuttava tekijä, inhimillisten ja aikaansaavien työyhteisöjen rakentaja ja kestävän kilpailuedun lähde. Se on tulevaisuuden strategista johtajuutta!

Tavoite ja hyödyt

Strateginen oppiminen Forum 2023 auttaa oivaltamaan, miten nostamme oppimisen avulla inhimillisen potentiaalimme kukoistamaan työelämässä. Päivän aikana opimme ja verkostoidumme monialaisesti.

Aika ja paikka

Suomalaisen työelämän uudistajat kohtaavat Tampereella Nokia Arenalla torstaina 9.11.2023 klo 9–16 (after work klo 17 saakka).

Päivän hinta on 690 euroa (+ alv 24 %). Hinta sisältää tapahtuman materiaalin ja tarjoilut.

Osallistujat

Päivä on tarkoitettu hyvästä johtajuudesta, strategisuudesta ja työelämässä olevien hyvinvoinnista kiinnostuneille edelläkävijöille. Osallistumalla tapahtumaan rikastutat ajatteluasi tuoreilla näkökulmilla ja inspiroivilla kohtaamisilla. Saat uusia eväitä ja työkaluja oman ja työyhteisösi strategisen oppimisen poluille. Nautit energisoivasta ja rennosta päivästä.

Järjestäjät

Strateginen oppiminen Forum 2023 on työelämän todellisista tarpeista kumpuava tapahtuma. Sen sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa strategisen oppimisen osaajaverkostomme. Tapahtuman tuottavat Ajantieto Oy sekä Tampereen yliopiston Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut.

Toteutus

Gurujen sijaan tapahtumassa kaikki ovat key note -esiintyjiä ja muutosten avainhenkilöitä. Saamme voimaa yhteistyöstä ja opimme toisiltamme.
Päivän ohjelma on vuorovaikutteinen ja innostava. Moderaattoreina toimivat Anne Korhonen, oppimisen johtaja, henkilöstöpäällikkö ja sekä Juha Koskinen, tietokirjailija ja strategisen oppimisen tienraivaaja.

Forum-2023-Tree-verkkosivu-900x350
Kello

Ohjelma 9.11.2023 klo 9 – 16 + after work

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvit
9.00
Tilaisuuden avaus Anne Gustafsson-Pesonen, juontajat Anne Korhonen ja Juha Koskinen

Strateginen oppiminen menestyksen avaimena

Oppimisen ratkaiseva merkitys elämässämme, Juha Koskinen

Tulevaisuuden strateginen johtaminen ja oppiminen, Jouni Flyktman

Tunnetoimijuus ja strateginen muutos, Päivi Hökkä

10.00

Ryhmäpohdinnat – Strategisen oppimisen herättämät ajatukset ja kysymykset,
fasilitoija Seléne Marckwort

10.30

Tauko

10.45

Pohdintojen tulosten esittely

11.15

Johtajuus yhteisen oppimisen ytimessä

Hyvinvoivan työyhteisön oppimisen johtaminen, Anne Korhonen

Oppimisen infrastruktuurin johtaminen ja työntekijäkokemus, Karoliina Jarenko

Oppimisen johtaja strategia- ja uudistamistyön tukena, Ari Lahdenkauppi

12.15

Lounas

13.15

Oppivan työyhteisön ABC

Kriittiset työelämätaidot ja toimiva vuorovaikutus, Annette Marckwort-Lindgren

Digiajan muutosoppiminen, Susanna Sankala

Hyvinvointia työstä – oppimisen näkökulma, Maarit Hildén

14.00

Verkostoitumistauko ja iltapäiväkahvit

14.30

Työelämän oppimiskokemuksia – varasta ja parasta!

Mäkelä Alu Oy – kolmannen polven perheyrittäjyys, epälineaarinen kehittäminen ja ikuinen oppiminen, Petri Mäkelä

ABO Wind Oy – Tuulivoimakehittäjän oppimismatka pikkutekijästä raskaaseen sarjaan,
Aapo Koivuniemi

EMU Growth Partners Oy – Tilitoimistoalan uudistajan kulttuuri ja strategisen oppimisen kokemukset, Anna Savilampi

15.30

Päivän yhteenveto: Mitä opimme tänään ja miten tästä kohti inhimillistä ja aikaansaavaa työelämää?

16.00

After work, strategisen oppimisen lähettiläät kohtaavat

17.00

Kotia kohti reppu täynnä uusia ajatuksia

Mukana ovat muun muassa:

 • Jouni Flyktman, Strategy Manager at IQM Quantum Computers, Suomen strategisen johtamisen
  seuran puheenjohtaja

 • Maarit Hildén, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

 • Päivi Hökkä, professori, jatkuva oppiminen, Tampereen yliopisto

 • Karoliina Jarenko, HandyMandy of Future Worklife, kehitysjohtaja, Vibemetrics

 • Aapo Koivuniemi, toimitusjohtaja, ABO Wind Oy

 • Anne Korhonen, Head of HR, Tredu Tampereen seudun ammattiopisto

 • Jaana Koskinen, toimitusjohtaja, Ajantieto Oy

 • Juha Koskinen, tietokirjailija ja strategisen oppimisen tienraivaaja, Ajantieto Oy

 • Ari Lahdenkauppi, johtaja, Taloushallintoliitto

 • Annette Marckwort-Lindgren, toimitusjohtaja, Marckwort Koulutusyhtiöt Oy

 • Seléne Marckwort, koulutuspäällikkö, kehittäjä ja oivalluttaja, Marckwort Koulutusyhtiöt Oy

 • Petri Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja, Mäkelä Alu Oy

 • Susanna Sankala, oppimisen johtaja, koulutusfuturisti, Sunfish Finland Oy

 • Anna Savilampi, CPO, EMU Growth Partners Oy

Tule mukaan edellä kulkevien vaikuttajien joukkoon, niin tiedät ajoissa missä mennään!

Jouni Flyktman, Strategy Manager at IQM Quantum Computers, Suomen strategisen johtamisen seuran puheenjohtaja
Jouni on IQM Quantum Computersin strategiajohtaja ja johtaa yrityksen strategista kehittämishanketta. Aikaisemmin IQM:llä hän on johtanut kvanttitietokoneiden tuotekehitys- ja asiakastoimitusprojekteja. Ennen IQM:lle siirtymistä Jouni palveli noin 20 vuotta Puolustusvoimissa ja viimeisessä tehtävässään hän johti merkittävää suorituskyvyn kehittämishanketta sekä osallistui kansallisen kyberturvallisuuden ja tiedustelulainsäädännön kehittämiseen Puolustusvoimien edustajana. Jouni toimii Suomen Strategisen Johtamisen Seuran puheenjohtajana ja suorittaa Executive MBA-opintoja Jyväskylän yliopistossa. DI, KTM, YE.

Maarit Hildén, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Maarit toimii projektipäällikkönä Työterveyslaitoksen strategisen osaamisen ja jatkuvan työssä oppimisen projektissa. Hän on työskennellyt henkilöstö- ja hallintojohdossa, kehittäjänä ja valmentajana jatkuvan oppimisen, työelämän kehittämisen ja työhyvinvoinnin alueilla. Maaritin ajattelussa korostuvat tulevaisuuden mahdollisuudet, tutkittu tieto ja yhteisöllistä oppimista tukevat toimintatavat.

Päivi Hökkä, professori, Tampereen yliopisto, kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta

Päivi työskentelee jatkuvan oppimisen professorina (tenure) Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Hän on tutkinut laajasti työssä oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä kysymyksiä ammatillisen identiteetin ja toimijuuden näkökulmista. Viimeisimmissä tutkimuksissaan hän on tarkastellut myös tunteiden ja tunnetoimijuuden merkitystä työssä. KT, dos.

Karoliina Jarenko, HandyMandy of Future Worklife, kehitysjohtaja, Vibemetrics

Karoliina on Vibemetrics Oy:n kehitysjohtaja, yrittäjä, puhuja, tietokirjailija ja organisaatiokonsultti. Hänen kirjansa työelämän murroksesta, sisäisen motivaation johtamisesta, itseohjautuvuudesta ja oman oppimisen johtamisesta ovat nostaneet nämä teemat organisaatioiden kehittämisen agendalle. Hän sai innon ja näkemyksen työelämän kehittämiseen jo äidiltään Leenamaija Otalalta, joka tunnetaan työstään osaamisen johtamisen parissa.  He ovat yhdessä mallintaneet ”digiajan oppivia organisaatioita” ja uudistaneet käsitystämme osaamisen johtamisesta.

Aapo Koivuniemi, toimitusjohtaja, ABO Wind Oy

Aapo on työskennellyt ja vaikuttanut tuulivoima-alalla vuodesta 2010 lähtien, jolloin ala lähti toden teolla käyntiin Suomessa. Aapo on ollut rakentamassa ABO Windin Suomen toimintaa alusta asti, ensin projektijohtajana, hankekehitysjohtajana ja sittemmin toimitusjohtajana luoden inhimillistä, innostavaa ja aikaansaavaa työyhteisöä. Hän on kokenut tuulivoima-alan vaikuttaja, joka on kiinnostunut myös hyvästä johtamisesta ja työyhteisön kehittämisestä. Taustaltaan Koivuniemi on matemaatikko, DI ja MBA

Anne Korhonen, oppimisen johtaja, henkilöstöpäällikkö

Anne kokenut HR-ammattilainen, johtaja ja strategisen oppimisen edistäjä. Hän on työskennellyt pitkään oppilaitoksissa, yliopistoissa ja ammatillisen koulutuksen alalla, joissa oppiminen ja sen mahdollistaminen on koko organisaation ydintehtävä. Anne on kiinnostunut myös tunteiden ja hyvinvoinnin vaikutuksesta oppimiseen. Strateginen oppiminen on hänen mielestään erityisesti oleelliseen keskittymistä ja yhteisten oivallusten mahdollistamista. Parhautta on, kun työyhteisön piilopotentiaalia saadaan parempaan hyötykäyttöön.

Jaana Koskinen, toimitusjohtaja, Ajantieto Oy

Jaana toimii taloushallinnon asiantuntijoiden ja organisaatioiden oppimisen avittajana. Tulevaisuuden oppimistarpeet, ennakointi ja asiakkaiden kanssa yhdessä oppimisen potentiaali kiinnostavat. Jaana on itsekin toiminut asiantuntijatehtävissä valtakunnallisessa taloushallinnon palvelualan yrityksessä. Esihenkilönä toimimisesta ja johtajuudesta on hänellä kokemusta yli 20 vuoden ajan. Jaanalle oppiminen on merkittävä osa työhyvinvointia. Jaana on toimitusjohtajana koulutusalan perheyrityksessä Ajantieto Oy. Jaanalla on arvostettu laskentatoimen tutkinto KLT, lisäsi hän on suorittanut hallitustyön HHJ puheenjohtajan tutkinnon. Kiitosta vuosien varrelta on tullut innostavasta ja kannustavasta mukanaolosta.

Juha Koskinen, tietokirjailija ja strategisen oppimisen tienraivaaja

Juha on tietokirjailija ja strategisen oppimisen tienraivaaja. Hän on toiminut johtajana, strategina, yrittäjänä, työelämätaitojen kouluttajana ja konsulttina kansainvälisistä korporaatioista startup-yrityksiin, julkisen sektorin toimijoista taideorganisaatioihin. Juha on nykyajan metsästäjä-keräilijä, monien liemien kokki ja Ajantiedon perheyrittäjä, DI ja VTM.

Ari Lahdenkauppi, johtaja, Taloushallintoliitto

Ari on tilitoimistoalan ja yrityskehityksen moniottelija. Hän on toiminut johtajana, konsulttina ja kouluttajana pk-yrityksissä, taloushallinnon palveluntuottajissa sekä toimialan kattojärjestössä. Organisaatioiden strategia- sekä uudistamistyö ovat aiheita, jotka saavat Arin innostumaan. DI ja KLT.

Annette Marckwort-Lindgren, toimitusjohtaja ja
Seléne Marckwort, koulutuspäällikkö, kehittäjä ja oivalluttaja,
Marckwort Koulutusyhtiöt Oy

Seléne ja Annette ovat tunnettuja koulutusalan konkareita ja arvostettuja alan ammattilaisia. He jatkavat vuonna 1977 perustetun perheyrityksen, Marckwort Oy:n, toimintaa ja ovat olleet mukana kehittämässä lukuisten suomalaisten yritysten koulutuksia toimiviksi. Marckwortin johtavana ajatuksena on ilolla oppiminen ja vuorovaikutteisuus opetuksen tukena.

Petri Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja, Mäkelä Alu Oy

Petri on kolmannen polven yrittäjä, ekonomi, koneinsinööri, kahden pojan isä ja ikuinen oppija. Tällä hetkellä hän opiskelee Harvard Business Schoolin OPM-opintokokonaisuutta. Hän työskentelee perheen konserniyhtiön toimitusjohtajana sekä eri hallituspositioissa niin perheen yrityksissä kuin ulkopuolella.
Petri uskoo, että vain rakentamalla tietoisesti epälineaarisuutta voi pitää niin itsensä kuin organisaatiot kyvykkäänä muutokseen. Se ei ole helppoa, sillä se vaatii aina enemmän energiaa kuin olemassa olevan lineaarinen kehittäminen. Tästä johtuen uusien avauksien ja uuden oppimisen pitää olla strategista, ei sattumanvaraista. Petri suhtautuu tähän haasteeseen tuntemattoman savolaisen kanssalaskettelijan lanseeraamaa viisautta siteeraten: ”Onko helppo hauskaa?” Ei se ole. Jatkuva oppiminen sen sijaan on.

Susanna Sankala, oppimisen johtaja, koulutusfuturisti, Sunfish Finland Oy

Susanna on oppimisen johtaja, digitaalisen oppimisen erikoisopettaja ja verkkokurssikouluttaja. Hän on toiminut julkishallinnossa aikuiskoulutuksen projekti- ja strategia tehtävissä, mm.korkeakoulun tulosohjaajana, täydennyskoulutuksen prosessiomistajana, koulutusuudistuksen vetäjänä ja aloittamassa valtion verkko-oppimistoimintaa. Yrittäjänä Sankala auttaa pk-yrittäjiä tekemään pedagogisesti laadukkaita verkkokursseja sekä pitää inspiroivia puheita oppimisen tulevaisuudesta työelämässä. VTM.

Anna Savilampi, CPO, EMU Growth Partners Oy

Anna on lämminsydäminen ja systemaattinen EMU-perheen luotsaaja, jota innostaa huipputyöpaikan ja -kulttuurin rakentaminen yhdessä ihmisten kanssa. Hänelle on karttunut vaihtelevien työtehtävien sekä opintojen myötä monisävyinen kokonaiskuva organisaatiokulttuurin ja oppimisen merkityksestä kasvuyrityksen menestystekijänä.