Ylität suojatietä, ja yllättäen auto lähestyy sinua suurella ylinopeudella. Silloin käytät automaattisesti  nopeaa ärsyke-toiminta-mallia, joka perustuu evoluutiomme tuottamaan taistele-pakene-jähmety-vaistoomme. Tässä tapauksessa taistelu tai jähmettyminen eivät ole vaihtoehtoja, vaan väistät eli pakenet auton edestä. Vastaavia tapahtumia kohtaamme nykyelämässämme todella harvoin, mutta ongelma on, että kuitenkin toimimme aivan liikaa ärsyke-toiminta-mallin ohjaamina. Olemme jatkuvassa ja itseämme kuluttavassa ylivireystilassa, vaikka rauhoittuminen tekisi mielellemme ja kehollemme hyvää.

Tilanneälyn käyttö on vastalääkettä kuvatulle. Määritelmä on yksinkertainen: tilanteeseen sopivaa tietoista toimintaa. Tilanneäly on yleiskäyttöinen elämäämme ohjaava ja helposti muistettava periaate. Ei tarvitse pitää mielessä lukuisia yksityiskohtaisia ohjeita tyyliin ”voi paremmin 505 tavalla”, joka oikeasti oli muutaman vuoden takaisen Bonnierin erikoisjulkaisun nimi.

Tilanneäly on hyödyllisten työelämätaitojen perusta ja yksi strategisen oppimisenkin osa-alue. Sitä voi soveltaa myös hyvän elämän ja itsensä johtamisen.

Ensimmäinen väitteeni on, että tilanneälyn tukemana luomme inhimillistä ja aikaansaava työelämää. Toinen väitteeni on, että tarvitsemme paljon enemmän tilanneälyä kuin tekoälyä.

Entistä parempi työelämä

Tilanneäly – Työelämätaitojen perusta (Ajantieto 2022) -kirjassani kuvaan lukuisia tilanneälyn käyttökohteita. Ne voidaan karkeasti jaotella itsensä kohtaamiseen, muiden ihmisten kohtaamiseen, tilanneälykkääseen työhön sekä ajanhallintaan. Lisäksi kerron tilanneälyn synnystä ja perusteista sekä tilanneälyn käytön esteiden tunnistamisesta ja niiden poistamisesta. Kohtaamiset viittaavat pitkälti inhimillisyyteen, työ ja ajanhallinta aikaansaavuuteen.

Tilanneälyn merkitys korostuu, kun tekoäly yleistyy

Tilanneäly ja tekoäly ovat monella tapaa kaukana toisistaan vaikkakaan eivät toistensa vastakohtia ja ne molemmat voivat parhaimmillaan tukea toisiaan. Käsitteinä niitä voi verrata toisiinsa muutamien vastinparien avulla (tilanneäly / tekoäly): ihmiset / koneet, toimintatapa / työkalu, tietoisuus /ei tietoisuutta, kukoistaa epävarmuudessa / täsmälliset säännöt, laaja-alainen / kapea-alainen, intuition tukema / algoritmin ohjaama, hidas / nopea, virheille altis / objektiivinen.

On selvää, että tekoälyyn perustuvat sovellukset tulevat entisestään yleistymään. Ihmeteltävää ja hypetettävää tulee riittämään. Pentti O. A. Haikonen esitti tärkeän kirjansa Tietoisuus, tekoäly ja robotit (Art House 2017) lopussa nyt jo profetialta tuntuvan ajatuksen tekoälyn apoteoosista eli jumalaksi kohottamisesta: ”Esineiden Internet leviää kulovalkeaan tavoin kaikkialle, eikä prosessia voida enää pysäyttää. Mutta tämä tekoäly ei ymmärrä mitään, se ei ole oikeaa älyä tai tietoisuutta. Todellista ja aitoa yleistä tekoälyä, saati konetietoisuutta ei ole syntynyt eikä näillä näkymin tule syntymäänkään. Sen sijaan on syntymässä samalla nimellä jotain muuta. Jotain yhteiskunnallisesti sairasta, kauhistuttavaa ja hallitsematonta. Jotain, jolla on valtaa, mutta ei omaa vastuuta.”

Kuudessa vuodessa on tapahtunut paljon, ja selvitäksemme tästä kaikesta meidän on keskityttävä yhä enemmän inhimillisten vahvuuksiemme hyödyntämiseen. Tilanneälyn käyttö ja vahvistaminen on siinä oiva keino. Se on uusi työn supervoima.