Relewant-aamutilaisuudessa 29.11. pohdimme talousosaamisen ja talousosaajien tulevan vuosikymmenen haasteita. Osallistujat toivat näkökulmia eri aloilta siantuntijapalveluista
kansainväliseen teknologiayritykseen ja kulttuurin järjestökentältä viestintätoimistojen maailmaan.

Uusi talousosaaminen

Tulevaisuuden talousosaaminen on meille monien vuosien varrelta tuttu teema, koska talousosaaminen on Ajantiedon toiminnan painopistettä: sitä olemme käsitelleet sadoissa koulutuksissa, valmennuksissa ja keskustelutilaisuuksissa. Joka kerta kokonaiskuva saa uusia värejä, mutta perussanoma on selvä: Perinteiset työt vähenevät rajusti ja loppuvat jossain vaiheessa. Uutta työtä on runsaasti, mutta se edellyttää uutta ja monipuolista osaamista. Pelkkä asiantuntemus ei riitä. Lisäksi tarvitaan työelämätaitoja, systeemistä osaamista sekä kaiken perustana oppimisen ja ajattelun taitoja. Asiantuntijatyö edellyttää palveluosaamista ja -asennetta.

Aamutilaisuuden osallistujat toimivat talouden ja hallinnon johtotehtävissä. Heidän puheenvuoroissaan korostuivat seuraavat asiat:

  • Rooli palvelun tuottajana ja muiden opettajana
  • Laaja-alaisuuden vaatimus ja moniosaajuuden tarve
  • Ennusteiden merkitys ja ajan tasalla oleminen
  • Yritysjohdon talousosaamisen tärkeys ja samalla ongelmallisuus, jos ei kehdata kysyä
  • Asiantuntijuutta korostavan yrityskulttuurin vaikutus talouden teemoihin: haluttomuus puhua rahasta ja rahaan liittyvä ahdistus
  • Sosiaalisten taitojen kasvava merkitys
  • Konsultoivan työn ja konsultointitaitojen tärkeys
  • Ihmisten psykologisen turvallisuuden haku ja liiallinen virheiden pelko.

Lopuksi keskustelimme Ajantiedon uudesta Relewant-palvelusta. Se on 2020-luvun
työelämän tarpeisiin kehitetty työyhteisön monipuoliseen ja jatkuvaan oppimiseen ohjaava palvelukokonaisuus. Relewantin avulla oivalletaan, mitä ja miten kannattaa oppia erityisesti, kun oppimisesta halutaan tehdä työyhteisön keskeinen vahvuus ja erottautumistekijä.

Hyvää joulua kaikille!

Juha Koskinen

TILAA MAKSUTTA:  Relewant-kirja – Onnistutaan oppimalla – ilmestyy alkuvuodesta.
Se perehdyttää työelämän oppimisen keskeisiin kysymyksiin ja toteutuksen ydinkohtiin.

Toimitamme kirjan kymmenelle nopeimmalle täysin maksutta: lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen  info@ajantieto.fi , kirjoita tunnistekenttään ”Relewant” ja ilmoita postiosoitteesi.