Strateginen oppiminen on kestävän kilpailuedun hakemista, löytämistä ja vahvistamista. Se eroaa perinteisestä strategianäkemyksestä painottaen ihmisten eli inhimillisen pääoman merkitystä. Strateginen oppiminen tähtää taloudellisen pääoman kasvattamisen lisäksi inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kasvattamiseen. Niin luodaan haluttua kehitystä vahvistava kehä.

Perinteisessä strategisessa johtamisessa johto keskittyy käytettävissä olevan taloudellisen pääoman eli rahan allokointiin valittuihin liiketoimintoihin. Näkökulma on kapea ja herättää kysymyksiä: Kuka oikeastaan laatii strategian ja millä tietämyksellä? Kokevatko johdon lisäksi muutkin strategian järkeväksi? Mitä osaamista strategian laatiminen ja toteutus edellyttää? Millaista oppimista tarvitaan osaamisen varmistamiseksi? Miten strategia toteutetaan käytännössä? Miten ylläpidetään jatkuvaa relevanttien muutosten tunnistamisherkkyyttä?

Strateginen oppiminen on strategista johtamista

Strategisen oppimisen johtamisessa edellä mainitut pulmat ratkeavat itsestään, koska toimintatapa huomioi ne luonnostaan.

Perinteiset strategiat onnistuvat harvoin, koska ne eivät ”jalkaudu”. Uuden paradigman mukaan oppiminen tuottaa muutoksen. Sitä voi kuvata seuraavien kehityssuuntien avulla:

  • Strategia annettuna -> strategia on yhteinen oppimisprosessi
  • Muutosjohtaminen -> oppimisen johtaminen
  • Osaamisen johtaminen -> oppimisen johtaminen
  • Oppiminen tukee muutosta -> oppiminen tuottaa muutoksen
  • Henkilöstön kehittäjä (HRD) -> oppimisen johtaja (CLO)

Strategista oppimista pitää johtaa. Uuden tehtävän nimi on Oppimisen johtaja eli Chief Learning Officer (CLO). Hän on toimitusjohtajan lähimpiä luottohenkilöitä ja johtoryhmän jäsen. Hän ymmärtää organisaation toimintaa laajasti. Osaamisensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta hän voi olla yrityksen seuraava toimitusjohtaja.

Strategisen oppimisen toteutus

Kaikki lähtee liikkeellä strategisen oppimisen mahdollisuuksien oivaltamisesta. Toimitusjohtaja on avainasemassa. Hän on itse alkuvaiheen oppimisen johtaja. Hänen tehtävä on löytää sopiva henkilö tehtävään. Pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä toimitusjohtaja voi olla oppimisen johtaja muiden töidensä ohella. Vastuu on hänen.

Oppimisen johtajan päätehtävä on auttaa tekemään oppimisesta organisaation erottautumis- ja vahvuustekijä eli kestävä kilpailuetu. Oppimiskulttuurin vahvistumisen myötä siitä tulee luonteva osa arkea ja uuden luomista.

Oppimisen johtaja on tulevaisuuden rakentaja. Hänessä  yhdistyy käytännöllisyys ja laaja-alaisuus eli systeeminen osaaminen. Hänen oman osaamisen neljä peruspilaria ovat liiketoiminta, oppiminen, kehittämistyö ja jämäkkä sosiaalinen taitavuus.

Juha Koskinen, 050 3424206