STRATEGINEN OPPIMINEN – TALOUSHALLINNON PALVELUYRITYKSEN MENESTYKSEN TAKAAJA

Taloushallinnon ammattilaiset, kehittäjät, johto ja yrittäjät sekä muut yrityksensä arvon kasvattamisesta kiinnostuneet omistajat.

MIKSI?

Taloushallinnon osaaminen on paljon muutakin kuin taloutta. Jatkossa pärjäävät ne, jotka oppivat ajoissa hyödyntämään inhimillisiä vahvuuksiaan ja luomaan ennakoivasti asiakkailleen uutta arvoa tuottavia palveluita. Inhimillinen pääoma ratkaisee ja sen luomisessa tarvitaan strategista eli menestyksen kannalta relevanttia oppimista.

Koulutus auttaa näkemään strategisen oppimisen mahdollisuudet, mistä kannattaa aloittaa ja miten edetä juuri itselle ja omalle työyhteisölle sopivin askelin.

On aika nostaa oppiminen tukitoiminnasta liiketoiminnan ja strategian ytimeen.

MITEN?

Oivallat strategisen oppimisen mahdollisuudet oman ja työyhteisön menestyksen lähteenä. Opit keskeisiä työkaluja ja hahmotat käytännön etenemispolkuja.

Koulutusmateriaalin lisäksi saat Juha Koskisen strategisen oppimisen tuoreet kirjat:

  • Relewant – Onnistutaan oppimalla (Ajantieto 2020)
  • Oppimisen johtaja (CLO) (Ajantieto 2021)
  • Strateginen oppiminen (Ajantieto 2021)
Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (0,5).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
KURSSIN OHJELMA: 

8.50 – 9.00 Yhteyksien testaus
9.00 – 12.00 Luennot

Miksi juuri nyt kannattaa herätä strategiseen oppimiseen?

Taloushallinnon palvelualan muuttuva asiakasarvo ja uudet menestystekijät

Strategisen oppimisen tausta, perusta ja näkökulmia

Strategien oppimisen keskeiset työkalut

Oppimisen johtaja (CLO) ja johtaminen

Strategisen oppimisen toimintamalli eli systeemi – mistä lähteä liikkeelle?

Ilmoittautuminen
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: Livelähetys