Strateginen oppiminen - muutokset syntyvät oppimalla -koulutusohjelma

Johdanto
Tuntuuko joskus siltä, että strateginen johtaminen jää liiaksi ylimmän johdon vastuulle? Koskeeko sama myös muutosjohtamista? Tökkiikö jalkauttaminen? Oletko miettinyt, voiko osaamista ylipäätään johtaa? Osaaminenhan on vain hetkellinen pysäytyskuva ja kaikki muutos tapahtuu oppimalla.

On korkea aika päästää irti vanhasta, koska maailma on muuttunut ja totutut keinot eivät enää toimi.

Erityisesti asiantuntijatyöhön perustuvissa työyhteisöissä on niiden paras tulevaisuuden turva kaikkien jatkuva kyky oppia. Keskiössä siis ovat ihmiset ja heidän oppimisensa. Mikä tahansa oppiminen ei kuitenkaan auta, vaan sen tulee olla strategista eli menestyksen kannalta relevanttia.

Tulevaisuuden strateginen johtaminen on strategista oppimista; ja muutosjohtaminen on muutosoppimista.

Strateginen oppiminen tarjoaa henkilöstöjohdolle ja henkilöstön kehittäjille erityisen mahdollisuuden vahvistaa rooliaan ja oivalluttaa koko organisaation johto näkemään uudet kestävän menestyksen lähteet. Onnistuakseen tässä on kuitenkin oltava aktiivinen ja uskottava, eli kyettävä puhumaan myös ”bisnestä” johdon kanssa.

Kenelle koulutusohjelma on tarkoitettu?
Henkilöstön ja liiketoiminnan kehittämis- ja johtotehtävissä toimiville, jotka haluavat hyödyntää strategista oppimista ja vahvistaa kokonaisuuksien hallintaa eli systeemistä osaamista työssään.

Koulutusohjelman tavoite
Saat kokonaiskuvan strategisen oppimisen mahdollisuuksista työyhteisösi uudistamisessa.

Ohjelman sisältö
Kokonaisuus koostuu neljästä vuorovaikutteisesta webinaarista. Niiden lisäksi on mahdollista muodostaa pohdintaryhmiä osallistujien kesken. Ohjelma perusta ovat Juha Koskisen strategisen oppimisen kirjat.

1. Strateginen oppiminen to 5.5.2022 klo 9 – 11
Käsitteen tausta, synty ja keskeisiä näkökulmia
Kokonaisvaltainen oppimiskäsitys ja strategisen oppimisen perustyökalut
Oppimiskulttuurin vahvistaminen

2. Systeeminen osaaminen ja liiketoiminta 17.5.2022 klo 9 – 11
Systeemi eri tekijöiden vaikutusten verkostona
Asioiden dynaaminen luonne ja ohjaamisen periaatteet
Tiedon luonne ja esittäminen, riskien ja epävarmuuksien hahmottaminen
Systeemisyys liiketoiminnassa

3. Oppimisen johtaja, CLO (Chief Learning Officer) pe 3.6.2022 klo 9 – 11
Kuka ja mikä on oppimisen johtaja? Miksi hän on tärkeä?
Mitä hän tekee ja mitä hänen itsensä kannattaa osata ja oppia?
Oppimisen johtaja omassa organisaatiossa?

4. Strateginen oppiminen – käytännön toteutus to 9.6.2022 klo 9 – 11
Strategisen oppimisen käytäntöjä ja työkaluja
Strateginen oppiminen eri konteksteissa ja tilanteissa
Vaiheittainen eteneminen ensiaskelista kuusivaiheiseen prosessiin

Hinnat:
Koulutusohjelman hinta on HENRY ry:n jäsenille 990 euroa (+ALV 24%) / osallistuja, muille 1150 euroa (+ALV 24%). Hintaan sisältyy Juha Koskisen Oppimisen johtaja (CLO) – kirja.