Strategisen oppimisen kirjasarja täydentyi trilogiaksi joulukuussa 2021 julkaistun päätösosan Strateginen oppiminen myötä. Kaksi aiempaa kirjaa ovat Relewant – Onnistutaan oppimalla ja Oppimisen johtaja (CLO).

Kirjojen syntyprosessi on kulkenut käsi kädessä strategisen oppimisen käsitteen kiteyttämisen kanssa. Siitä kertoo jotain se, että ensimmäisessä kirjassa Relewant – Onnistutaan oppimalla ”strateginen oppiminen” -sanaparia vielä käytetty kertaakaan, ja kirjasta Oppimisen johtaja (CLO) se löytyy neljä kertaa. Kolmannessa kirjassa se on perusmuodossaan mainittu 68 kertaa.

Kirjat muodostavat strategiselle oppimiselle perustan, jonka avulla kukin voi rakentaa itselleen ja työyhteisölleen sopivia ratkaisuja ja toimintamalleja. Siinä tukena ovat myös strateginenoppiminen.fi -sivustolta löytyvät palvelut maksuttomista keskustelutilaisuuksista strategisen oppimisen toimintamallin kehittämisprojektiin.

Kirjat ovat kompakteja ja helppolukuisia, kovaan käyttöön tarkoitettuja. Ne antavat käytännön eväitä kestävän ja omintakeisen kilpailuedun löytämiselle. Ne kertovat uuden ajan strategisesta johtamisesta ja muutosjohtamisesta.

Olen kerännyt alla olevaan kuvaan kirjatrilogiassa käsiteltyjä strategisen oppimisen teemoja.

Kirjat voi tilata täältä tai kirjakaupoista (esim. Suomalainen). Viihtyisiä hetkiä strategisen oppimisen kirjojen parissa!