Oppimiskulttuurin nykytilaa voi arvioida vastaamalla seuraaviin kymmeneen kysymykseen:

 • Jatkuva oppiminen on luonteva osa arkeamme
 • Kaikki ymmärtävät työnsä merkityksen asiakkailleen  ja osana kokonaisuutta
 • Oppiminen on meille ilon ja energian lähde, keskeinen osa työhyvinvointia
 • Oppiminen on kaikkia koskevaa, tavoitteellista ja suunnitelmallista
 • Ymmärrämme, mitä ja miten kannattaa oppia
 • Kannustamme aktiivisuuteen ja opimme virheistämme
 • Vuorovaikutuksemme perustuu dialogiin eli arvostavaan, tasavertaiseen ja
  ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen
 • Erilaisuus on aidosti voimavaramme
 • Opimme yksilö-, yhteisö- ja verkostotasolla
 • Oppiminen on organisaatiomme johdon tärkeimpiä prioriteetteja

Kyllä vastausten määrä on suoraan kouluarvosanan. Kuinka paljon teillä on matkaa kiitettävään?
Haluatteko nostaa oppimisen koko työyhteisön ja johtamisen kärkiteemaksi?

Tutustu strategisen oppimisen palveluihin