Olen pohtinut otsikon teemaa Oppimisen johtaja (CLO) -kirjassani (Ajantieto 2021). Kirjan ensimmäisessä luvussa esitin viisi oppimisen johtajan tarpeellisuutta korostavaa teesiä:

(1) Oppimisen johtajaa tarvitaan herättämään tietoisuutta ja kiinnostusta maailman ja organisaation toimintaympäristön muutoksiin.

(2) Oppimisen johtajaa tarvitaan valjastamaan jatkuva, laaja-alainen ja yhteinen oppiminen halutun muutoksen moottoriksi.

(3) Oppimisen johtajaa tarvitaan luomaan organisaatiolle inhimillistä pääomaa ja sen kasvattamiskeinoja.

(4) Oppimisen johtajaa tarvitaan luomaan oppimisesta organisaatiolle kestävä erottautumis- ja vahvuustekijä.

(5) Oppimisen johtajaa tarvitaan uudistamaan ja vahvistamaan oppimiskulttuuria haluttuun suuntaan.

Oppimisen johtaja (CLO) -kirjan kirjoittamisen jälkeen moni asia on jo edennyt. Strategisen oppimisen kirjasarjassa on nyt viisi kirjaa.  Olemme toteuttaneet koulutusohjelmia ja projekteja. Olen päässyt kouluttamaan ja puhumaan aihepiiristä.

Strateginen oppiminen kirjat. Mukana myös asiakkaalle omalla ilmeellä tehty Työkirja.

Mikä ihmeen CLO?

Kuitenkin olemme vielä aivan alussa. Oppimisen johtajaksi tunnustautuvia ei ole vielä kovin monia. CLO-lyhenne viittaa Suomessa useammin sanoihin Chief Legal Officer kuin oppimisen johtajaan Chief Learning Officer. Jälkimmäisiä löytyy runsaastikin maailmalta, mutta sanalla viitataan tyypillisesti suurten organisaatioiden koulutusjohtajiin eikä strategisen oppimisen avainhenkilöön.

Omassa ajattelussani strateginen eli menestyksen kannalta relevantti oppiminen ja oppimisen johtaja liittyvät yhteen. Yhteisenä missiona on rakentaa inhimillistä ja aikaansaavaa työelämää. Nykytyöelämässä oppimisella on perinteisesti oma paikkansa tukitoimintona – tai oikeammin kaikissa työyhteisöissä sanaa ei edes käytetä, saati oppimista tueta. Saatetaan esimerkiksi hakea ”huippuosaajaa” työyhteisöihin, jotka eivät itse investoi oppimiseen. Näin huipputyyppikin turhautuu ja taantuu, kunnes vaihtaa työpaikkaa.

Uudet oppimiskäsitteet

Yritysten ja työyhteisöjen valtavirran nykysanastoa ovat strateginen johtaminen, muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen, koulutukset ja osaamisen kehittäminen. Merkittävät muutokset vaativat aikaa, mutta etenevät, kun niille on tarvetta. Teemme työtä sen eteen, että työelämän valtavirran sanastoon tiensä löytävät strateginen oppiminen, muutosoppiminen, oppimisen johtaminen ja oppimisen johtaja.

Oppimisen johtaja on edelleen vielä ajatuksenakin uusi tehtävä, mutta jatkossa oletettavasti ja toivottavasti yhtä tunnettu kuin toimitus-, talous- tai henkilöstöjohtaja.

Tämän kirjoituksen alussa esitetyn luettelon viides teesi oli: Oppimisen johtajaa tarvitaan uudistamaan ja vahvistamaan oppimiskulttuuria haluttuun suuntaan. Sitä kuvatkoon lopuksi seuraavat viisi ajatusta: (1) opitaan kaikista kokemuksista, (2) opitaan ilman pelkoa, (3) avoimeen dialogiin perustuva vuorovaikutus, (4) uteliaisuus ja (5) ihmisenä kasvamisen asenne.

Lukijapalautteita

Oppimisen johtaja (CLO) -kirjasta kiinnostuneille muutamia lukijapalautteita.

”Kirja imaisi minut mukaansa, kokeile miten sinun käy. Suosittelen kaikille jatkuvasta oppimisesta ja johtajuudesta kiinnostuneille.” Anne Korhonen, Tampere University, Head of Working Life Relations and Continuous Learning.

”Pidin kirjan ajatuksista ja se on varmasti hyvä niin konsulttina toimiville kuin korporaatiossakin työskentelevälle. Esimerkit olivat kiinnostavia ja kirjan teksti oli ihanan soljuvaa. Lähteet olivat monipuolisia ja pidin eritoten bisnes/strategisista osuuksista, otin joitain kuviakin omiin muistiinpanoihin. Puhutteli minua monessa kohtaa, kun rakennan meidän palvelujen tarjontaa. Kiitos että suosittelit tätä minulle. Tiedän mitä kirjojen kirjoittaminen vaatii ja on mahtavaa,  että kaltaisesi ihmiset kirjoittavat teoksia, joista on meille kaikille hyötyä.” Marjut Sadeharju, Chief learning Officer

”Tarjolla uusi rooli johtoryhmään. Selkeä teos. Korostaa systeemien hallintaa ja jatkuvaa oppimista. Suosittelen.” Pihla Allos, Senior Advisor at Yle.

”Suomen strategisen johtamisen seuran (SSJS) lukijakunta on yksimielinen siitä, että kirjan pääajatus strategisesta oppimisen johtamisesta kilpailuedun tuojana ja CLO:n roolista aktiivisen oppimisen mahdollistajana on erinomainen ja konkretisoiva konsepti usein vain sanahelinäksi jäävän jatkuvan oppimisen, oppivan organisaation jne. kenttään.”  SSJS kirjakatsaus ja lukijaraati 14.10.2021