Kompleksisessa maailmassa perinteiset johtamisopit eivät enää toimi; johdon keskenään laatimat strategiat syntyvät kuolleina ja perinteinen muutosjohtaminen joutaa roskakoriin. Työelämän muuttuessa nopeasti ja yllättävästi tarvitaan laaja-alaisesti ihmisten osaamista, erilaisuutta ja osallistumista.

Yritysten paras tulevaisuuden turva on koko työyhteisön kyky oppia ja strateginen johtaminen on yhä enemmän oppimisen johtamista.

Oppimisen johtaja (CLO) -kirjan ytimessä on ajatus siitä, että strateginen oppimisen johtaminen synnyttää kestävää ja omintakeista kilpailuetua.

Kirja on Juha Koskisen toinen muutoksen, strategian ja oppimisen välisiä yhteyksiä käsittelevä teos.

Oppimisen johtaja on yrityksen uusi avainhenkilö

Oppimisen johtaja (CLO) on ensimmäinen aihetta käsittelevä kirja. Kirjan alkuosa käsittelee oppimisen johtajan tehtävää, sen tarpeellisuutta, sisältöä, roolia, organisoitumista ja urapolkuja. Kirjan toinen osa käsittelee oppimisen johtajan osaamista; näkökulma on systeeminen eli kokonaisuuksien hallintaa korostava.

Kirja vastaa kysymyksiin: Kuka ja mikä on oppimisen johtaja? Miksi hän on tärkeä? Mitä hän tekee? Mitä hänen kannattaa osata?

Kirjan avainkäsitteitä ovat oppimisen johtaja (CLO eli Chief Learning Officer), strateginen oppimisen johtaminen, kilpailuetu, oppimiskulttuuri ja systeeminen osaaminen.

Oppimisen johtaja (CLO) -kirjan sisar on maaliskuussa 2020 julkaistu Relewant – Onnistutaan oppimalla.
Sen keskeinen väittämä oli, että oppiminen tuottaa halutun muutoksen; se käänsi perinteisen muutosjohtamisen logiikan uuteen asentoon ja nosti oppimisen tukitoiminnasta johtamisen keskiöön.

Juha Koskinen

DI, VTM Juha Koskinen on strategisen oppimisen tienraivaaja. Hän on toiminut johtajana, strategina, yrittäjänä, työelämätaitojen kouluttajana ja konsulttina kansainvälisistä korporaatioista start up -yrityksiin, julkisen sektorin toimijoista taideorganisaatioihin. Juha on nykyajan metsästäjä-keräilijä, monien liemien kokki ja Ajantiedon toinen yrittäjä.

Lisätiedot
Juha Koskinen
juha.koskinen@ajantieto.fi
050 3424206