Oppiminen kuuluu liiketoiminnan ytimeen – kirja julkaistaan 12. maaliskuuta

Oppimisesta puhutaan kouluissa varhaiskasvatuksesta yliopistoihin. Työelämässä kehitetään henkilöstöä ja kenties johdetaan osaamista, mikä on jo käsitteenäkin aika pöljä. Osaaminen on kuin tase. Se on seurausta aiemmin tapahtuneesta. Harva johtaa tasetta sitäkin useampi liiketoimintaa. Sama koskee oppimista suhteessa osaamiseen. Oppiminen on sitä, että tapahtuu. Muuttuvassa maailmassa se on ensisijainen asia. Vain oppiminen tuottaa halutun muutoksen.

Perinteisesti johto tekee työtään strategioiden, asioiden käytännön pyörittämisen ja ihmisten parissa. Johtajat päättävät. He ovat parempia sanomaan kuin kysymään. Nykymaailmassa tarvitaan kuitenkin ja ennen kaikkea dialogia, yhteistä pohdintaa ja tekemistä. Silloin on mahdollisuus myös oppia. Silloin ei tarvitse enää erikseen ”jalkauttaa”, joka on käsitteenä yhtä old school kuin muutosjohtaminen ja -vastarinta.

Oppiminen ei kuulu johdon tyypilliseen sanavarastoon. Henkilöstön kehittäminen (lue: koulutus) on kovin kaukana liiketoiminnan ja strategian ytimestä. Keskitytään lakisääteisiin asioihin, työhyvinvointiin tai esimieskoulutukseen. Oppiminen on paljon laaja-alaisempi asia. Työelämän lähes täydellistä pedagogiikan puutetta olen pyrkinyt paikkaamaan Oppimisen pelikenttä -mallilla, jossa on kuvattu 17 oppimisen keinoa. Niistä useimmat kuuluvat osaksi jokapäiväistä työtä.

Relewant – onnistutaan oppimalla -kirjan keskeisiä kysymyksiä ovat

  • Miten yrityksen menestystä rakennetaan 2020-luvulla?
  • Miksi oppiminen on tulevaisuuden tärkein menestystekijä?
  • Miten oppiminen uudistaa muutosjohtamisen paradigman?
  • Miten oppiminen nostetaan johdon ja koko työyhteisön kärkiteemaksi?
  • Mitä on työelämän jatkuva ja monipuolinen oppiminen?

Kirja perehdyttää lukijan oppimisen merkitykseen työelämässä, kokonaisvaltaiseen oppimiskäsitykseen ja Relewant-toteutuksen ydinkohtiin. Se antaa valmiudet toimia oman organisaation Relewant-tiimin jäsenenä sekä perusteita 2020-luvun oppimisvalmentajana tai oppimisen johtajana toimimiseen.

Kompaktin sivumäärän ansiosta se vaikuttaa kuin nuijan isku ja lukeminen onnistuu kiireiseltäkin.  

Kirja julkaistaan 12.3. Helsingissä. Ota yhteyttä, mikäli haluat tulla mukaan juha.koskinen@ajantieto.fi